Blogger Gadgets

slider

Το gmail του naxios

Στείλτε μας Ειδήσεις-Σχόλια-Παρατηρήσεις-Αρθογραφία Στο email - naxios.blogspot.com@gmail.com Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων Η φωνή της ΝΑΞΟΥ.

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Έργα και ημέρες της Απερχόμενης Δημοτικής Αρχής... οι αριθμοί μιλούν…


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

Η απερχόμενη δημοτική αρχή, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, επέλεξε να δημοσιοποιήσει -αντί προγράμματος- τον
απολογισμό πεπραγμένων της θητείας της. Έναν απολογισμό που όφειλε να κάνει ετησίως (λογοδοσία) και παρέλειπε συστηματικά, τον εξέδωσε την ύστατη ώρα ...
.και μάλιστα σε χαρτί illustration.
Σε αυτό τον απολογισμό, ο κ. Μανώλης Μαργαρίτης προσπαθεί να παρουσιάσει το έργο της τριετίας του ως σημαντικό και μεγαλόπνοο. Σκόπιμα συμπεριέλαβε έργα, προμήθειες και ενέργειες άλλων φορέων όπως της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, των Υπουργείων (προγράμματα δια βίου μάθησης, προνοιακά προγράμματα ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ) συνεχιζόμενα δημοτικά έργα (λ.χ. έργο σύνδεσης παραλιακών οικισμών με τον ΒΙΟΚΑ, οδός στα Καλαμούρια κ.α.) και έργα που έγιναν μετά από συνεχή πίεση των κατοίκων (σχολείο Κινιδάρου, απομάκρυνση αδρανών από το Βίντσι), σαν αποκλειστικά δικά του.
Για την επαλήθευση των στοιχείων του απολογισμού της διοίκησης Μαργαρίτη ανατρέξαμε στους προϋπολογισμούς των ετών 2011, 2012 και 2013 όπως είναι δημοσιευμένοι στον ιστότοπο του Δήμου (http://www.e-naxos.eu) και συγκεκριμένα στη σελίδα:
όπου από την απλή ανάγνωσή τους, προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση του σχεδιαζόμενου έργου της προηγούμενης τριετίας.
Ο βαθμός ολοκλήρωσης του προϋπολογισμού, απεικονίζει τη δυνατότητα ενός δήμου να παράξει έργο, δηλαδή να επιτελεί τον κοινωνικό του σκοπό και ορίζεται σαν ποσοστό των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με αυτές που προϋπολογίσθηκαν. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο βαθμός ολοκλήρωσης των επενδύσεων του δήμου, που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ο βαθμός απόδοσής του (n). Οι βαθμοί απόδοσης ενός δήμου δεν πρέπει να είναιμικρότεροι από 80%.
Στον πίνακα που ακολουθεί, περιλαμβάνονται αναλυτικά και ανά έτος (από το 2011 έως το 2013) το ύψος των επενδύσεων σε ευρώ όπως προϋπολογίστηκαν – διαμορφώθηκαν, το μέρος που υλοποιήθηκε και ο αντίστοιχος βαθμός ολοκλήρωσης (απόδοσης – n) για τις αγορές παγίων, τα έργα, τις μελέτες και συνολικά για τις επενδύσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Επενδύσεις, προϋπολογισθέντα, πραγματοποιηθέντα (σε €) & Βαθμοί απόδοσης (n:%)

Χρήση 2011
Χρήση 2012
Χρήση 2013
(ως 31 Ιουλίου)

Διαμορφω-θέντα
Πραγματο-ποιηθέντα
n
Διαμορφω-θέντα
Πραγματο-ποιηθέντα
n
Διαμορφω-θέντα
Πραγματο-ποιηθέντα
n
Αγορές  παγίων
1.314.125
103.547
8%
2.052.304
404.983
20%
1.327.454
184.570
14%
Έργα
8.441.478
4.124.988
49%
15.798.847
2.131.930
13%
11.521.142
964.370
8%
Μελέτες
2.174.814
195.222
9%
1.900.526
86.093
5%
1.269.310
176.140
14%
Σύνολο Επενδύ-σεων
11.930.417
4.423.757
37%
19.751.677
2.623.006
13%
14.117.906
1.325.080
9%

Οι βαθμοί απόδοσης των επενδύσεων ξεκινούν από 37% το 2011 και φθάνουν το 13% το 2012 και 9% το 2013, δηλαδή επί τρία διαδοχικά χρόνια αποτυγχάνουν και μάλιστα κάθε χρόνο όλο και περισσότερο.
Ακόμη και στην αγορά παγίων, που είναι μια πιο εύκολη σχετικά υπόθεση σε σχέση με τη μελέτη και ολοκλήρωση έργων, οι αποδόσεις κυμάνθηκαν από 18% έως 20%. Στο νευραλγικό τομέα της εκπόνησης μελετών, οι βαθμοί απόδοσης κυμάνθηκαν από το θλιβερό 5% έως το ανεπαρκές 20%, με αποτέλεσμα να εισερχόμαστε στο ΕΣΠΑ ΙΙ (2014-2020) χωρίς να διαθέτουμε το βαθμό ωριμότητας (τις απαραίτητες μελέτες) για υποβολή προτάσεων.Στο διάγραμμα 1 εικονίζονται παραστατικά οι επενδύσεις που προϋπολογίστηκαν (κίτρινες κολώνες) και αυτές που εκτελέσθηκαν (κόκκινες κολώνες).
Συνεπώς η δημοτική αρχή εκτέλεσε ένα πολύ μικρό μέρος των έργων που είχε προγραμματίσει, και μάλιστα χωρίς αυτή η αδυναμία της να οφείλεται στην έλλειψη χρημάτων, αφού κάθε χρόνο μεταφέρει για την επόμενη χρήση αχρησιμοποίητο χρηματικό υπόλοιπο της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ.
Το βασικότερο όμως πρόβλημα, είναι πως για τον κ. Μαργαρίτη δεν υπάρχει η έννοια του ολοκληρωμένου προγράμματος έργων (έστω το υποχρεωτικό πενταετές, Ο.Π.Δ.) το οποίο θα έχει ξεκάθαρους στόχους. Υπάρχουν μόνο σκόρπια και ασύνδετα έργα που υποδεικνύονται και προωθούνται από εργολάβους που κατοικοεδρεύουν μόνιμα έξω από το γραφείο του δημάρχου («στο σπίτι μας…»), ή είναι έργα εξυπηρέτησης της εκλογικής πελατείας καιέργα βιτρίνας, που εντείνουν το αλαλούμ στην κατάσταση των υποδομών και των δικτύων του τόπου μας και δεν προσφέρουν τίποτα το ουσιαστικό στο σύνολο της νησιωτικής μας κοινωνίας.
Τα έργα που εκτελούνται δεν είναι αυτά που έχει ανάγκη ο τόπος και οι δημότες, δεν έχουν αναπτυξιακό και παραγωγικό προσανατολισμό, δεν προκύπτουν από την εφαρμογή μιας πολιτικής που στοχεύει στην ανάγκη για ελεύθερους χώρους, περιβάλλον, πράσινο, αλληλεγγύη, πολιτισμό, παιδεία, αθλητισμό και συνήθως δίδονται με απ’ ευθείας αναθέσεις. Και αν εντοπίσουμε στην συνειδητή επιλογή του χρόνου και του τρόπου εκτέλεσης τους (προεκλογικά, μαζικά, πρόχειρα και άρον – άρον), βλέπουμε ότι η διοίκηση Μαργαρίτη, δεν διέφερε ουσιαστικά σε τίποτα από τη διοίκηση Μαράκη που «έπρεπε επιτακτικά να φύγει για να έρθει το καινούργιο».
Όταν στο εκδοθέν illustration φυλλάδιο περηφανεύονται ότι από τo σύνολο των έργων τριετίας με προϋπολογισμό 46 εκατομμυρίων ευρώ εκτέλεσαν τα 6 εκ., τότε δεν υπάρχει περιθώριο για αμφιβολία. Η “παραδημαρχιακή” ομάδα που διαχειρίζεται τόσο ουσιαστικά όσο και επικοινωνιακά αυτά τα θέματα, δεν είναι απλά ανίκανη. Ο απερχόμενος Δήμαρχος και το επιτελείο του, δεν έχουν καμία επίγνωση των ευθυνών τους απέναντι στους δημότες και στο τόπο.
Οι αριθμοί αποκαλύπτουν αυτό που γνωρίζουμε καλά όλοι μας. Την χρόνο με το χρόνο αυξανόμενη ανεπάρκεια των διοικούντων να προγραμματίσουν και να εκτελέσουν έργο. Και την αδυναμία τους να προασπιστούν τα συμφέροντα του τόπου και τα δημόσια αγαθά της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, των προστατευόμενων υγροτόπων και παράκτιων οικοσυστημάτων, των υδάτων, της ενέργειας και τόσων άλλων, ώστε να παραμείνουν συμπαθείς στα πολιτικά αφεντικά τους στην Αθήνα.
Πρόγραμμα από το συγκεκριμένο συνδυασμό δεν εκδόθηκε. Προφανώς κρίθηκε ότι αρκετά εκτέθηκαν με τιςαοριστολογίες που εκτόξευσαν το 2010 και αποφασίστηκε πως δεν είναι καιρός “νέα ανοίγματα”. Ούτε και σε συζήτηση επί της ουσίας εμφανίστηκαν. Επέλεξαν να κρυφτούν.
Αρκούνται μόνο σε αόριστες δεσμεύσεις και κενά συνθήματα για «νοικοκυραδοσύνη» και «ένα δήμο που θα τρέχει με χίλια» (!!!). Το θέμα δεν είναι με πόσα τρέχεις αλλά προς τα που τρέχεις
Η ανεπάρκεια του συνδυασμού «Στροφή στο Μέλλον» δεν πρέπει να γίνει καταστροφή για το μέλλον της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, καθώς η επιλογή διατήρησης και συνέχισης της προχειρότητας στο σχεδιασμό, της υποδραστηριότητας στην εκτέλεση και του ενδοτισμού τους στις διεκδικήσεις μας για πέντε ακόμα χρόνια, συμπίπτει με την -κρίσιμη για το μέλλον του τόπου μας- πενταετία εφαρμογής του νέου ΕΣΠΑ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :