slider

Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων

Naxios

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προσέφερε το φυλάκιο υποδοχής ασθενών και θάλαμος υγειονομικής απομόνωσης στο Κέντρο Υγείας Πάρου

 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η παράδοση ενός φυλακίου υποδοχής και ενός θαλάμου απομόνωσης (Isolation Box) από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο Κέντρο Υγείας της Πάρου. Το φυλάκιο υποδοχής και ο θάλαμος υγειονομικής απομόνωσης κρίθηκαν από τον Επιστημονικό Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό ως

Ευχαριστήριο για την Δωρεά Αναπνευστήρα στο Νοσοκομείο Νάξου


Την Δευτέρα 6 Απριλίου παραλάβαμε στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου έναν φορητό αναπνευστήρα, αξίας 9.300 ευρώ. Ο αναπνευστήρας αποτελεί προσωπική δωρεά των αιρετών του Δήμου, του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Προέδρων των Νομικών Προσώπων, οι οποίοι, με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς, διέθεσαν τις αντιμισθίες του για τον σκοπό αυτό.
Η Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου ευχαριστεί θερμά για την έμπρακτη αυτή υποστήριξή τους, τον Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτριο Λιανό, τους Αντιδημάρχους Νικόλαο Βαθρακοκοίλη, Ιωάννη Γαβαλά, Ευάγγελο Κατσαρά, Δημήτριο Μανιό, Ευάγγελο Παντελιά, Εμμανουήλ Πολυκρέτη, Δημήτριο Πράσινο, Νικόλαο Σιδερή, Ιωάννη Ταγκούλη, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φώτιο Μαυρομμάτη, τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Δημήτριο Ήμελλο και τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Νικόλαο Σέργη.

Με παρέμβαση του Μανώλη Κεφαλογιάννη:

 - Διαγράφονται οι καταστροφικές για τους Έλληνες αγρότες συμβιβαστικές τροπολογίες πλήρους εξωτερικής και εσωτερικής σύγκλισης από το Μεταβατικό Κανονισμό της ΚΑΠ για το 2021 και 2022.


- Συνεχίζονται οι ενισχύσεις για τα νησιά του Αιγαίου.

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με αφορμή την ψήφιση του Μεταβατικού Κανονισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για το 2021 και 2022 με παρέμβασή του απέτρεψε την προώθηση και ψήφιση δύο καταστροφικών, για τους Έλληνες αγρότες, συμβιβαστικών τροπολογιών που προτάθηκαν και προέβλεπαν την πλήρη εξωτερική και εσωτερική σύγκλιση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης εντός της προσεχούς διετίας.

ΕΛΣΤΑΤΈρευνα εργατικού δυναμικού - Ιανουάριος 2020

ΕΛΣΤΑΤ
Πειραιάς, 9 Απριλίου 2020
Δελτίο Τύπου
Έρευνα εργατικού δυναμικού - Ιανουάριος 2020
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιανουάριο 2020.
  • Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2020 ανήλθε σε 16,4% έναντι 18,5% τον Ιανουάριο του 2019 και του διορθωμένου προς τα άνω 16,4% τον Δεκέμβριο του 2019. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Ιανουάριο του 2020, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.911.640 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 767.320 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.227.562 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Ιανουάριο των ετών 2015 έως και 2020 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
  • Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 45.907 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 (αύξηση 1,2%) και κατά 27 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019.
  • Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 110.490 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 (μείωση 12,6%) και κατά 448 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019 (μείωση 0,1%).
  • Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 18.071 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 (αύξηση 0,6%) και μειώθηκαν κατά 2.548 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019 (μείωση 0,1%). 
Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική για την απομάκρυνση της επίδρασης της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους.
Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις της εποχικής διόρθωσης βασίζονται σε δεδομένα πολλών μηνών ώστε να διακρίνεται η επίδραση των εποχικών παραγόντων και αυτή να αφαιρείται από τα εκτιμώμενα μεγέθη.
Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος μηνιαίων εκτιμήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά μια σημαντική μεταβολή των μεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.
Οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, καθώς επίσης και στην ενημέρωση του μοντέλου εποχικότητας με πλήρη ετήσια δεδομένα. 
Οι χρήστες πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη ότι οι αρχικές εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον εκάστοτε τελευταίο μήνα μπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται με τα συλλεχθέντα και επεξεργασμένα κατά τη δημοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δεν συμπίπτουν με τα τελικά συλλεχθέντα και επεξεργασμένα στοιχεία.
Για το λόγο αυτό οι μηνιαίες εκτιμήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριμηνιαίες εκτιμήσεις.

Διαβάστε αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ εδώ.

Γ. Βρούτσης: Τα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας λόγω κορωνοιού είναι παροδικά και καταβάλλουμε όλες τις δυνάμεις μας για να τα αναχαιτίσουμε


Τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τον μήνα Μάρτιο 2020 αποτυπώνουν την αναμενόμενη δύσκολη κατάσταση στην αγορά εργασίας όπως διαμορφώνεται στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο μετά την εκδήλωση της πρωτοφανούς, παγκόσμιου χαρακτήρα, υγειονομικής κρίσης και της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19.
Πράγματι, το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης παρουσίασε αρνητικό πρόσημο κατά 41.903 θέσεις εργασίας (Σχήμα Ι), αποτέλεσμα που οφείλεται, ωστόσο, κατ’ αποκλειστικότητα στην ακύρωση προγραμματισμένων και άλλων προσλήψεων την περίοδο αυτή, ιδίως εποχικών προσλήψεων στον τουριστικό τομέα της οικονομίας και όχι σε απολύσεις, οι οποίες μάλιστα τον φετινό Μάρτιο ήταν σημαντικά χαμηλότερες από πέρυσι. Ενδεικτικά, οι απολύσεις για τον μήνα Μάρτιο 2020 ανήλθαν στις 77.044, μειωμένες κατά 13.880, έναντι του Μαρτίου 2019 που ανήλθαν στις 90.924.

Πέτρος Ραουζαίος: Δώρησε το μισθό του προέδρου στο Νοσοκομείο της Σύρου


Σε μια συμβολική πράξη προχώρησε ο πρόεδρος της ιστορικής Κοινότητας Άνω Σύροου, Πέτρος Ραουζαίος, ο οποίος δώρισε την αντιμισθία ως κοινοτάρχης στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί μια μορφή ατομικής ευθύνης που όλοι πρέπει να επιδεικνύουν και ειδικότερα όσοι εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό στο κοινοβούλιο, αλλά και όσοι ασκούν διοίκηση στις τοπικές κοινωνίες. Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ευχαριστεί θερμά τον κ. Πέτρο Ραουζαίο, Πρόεδρο της Κοινότητας Άνω Σύρου, για τη δωρεά τριακοσίων (300) ευρώ, την Τετάρτη 8.4.2020.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 και των συνεπειών του από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Σήμερα, κατόπιν αιτήματος της παράταξής μας προς τον Δήμαρχο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο δήμαρχος και οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Μετά την ενημέρωση που μας παρείχε ο Δήμαρχος, και μέσα σε μία εποικοδομητική συζήτηση καταθέσαμε στον Δήμαρχο τις προτάσεις μας  και για ακόμη μία φορά τον ενημερώσαμε ότι είμαστε στη διάθεση του Δήμου για την υλοποίηση των δράσεων που θα αποφασισθούν.
Νάξος, 9 Απριλίου 2020

Από το Γραφείο Τύπου

«Αναλυτική κατάσταση δαπανών για την υγεία και την επικοινωνιακή πολιτική»Κύριε Περιφερειάρχη
Πρόσφατα η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας δημοσιοποίησε στοιχεία για τις εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που διοχετεύονται από φορείς του δημοσίου για την επικοινωνιακή πολιτική τους. Αυτόματα , τίθεται και το κρίσιμο ζήτημα:γιατί αυτοί οι πόροι δεν αξιοποιούνται από το κράτος στην κάλυψη των τραγικών ελλείψεων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Συγκεκριμένα, μέρος αυτών των χρημάτων θα αρκούσε για να καλυφθούν από

Ερώτηση για δαπάνες επικοινωνιακής πολιτικής και υγείας

 «Αναλυτική κατάσταση δαπανών για την υγεία και την επικοινωνιακή πολιτική»
Κύριε Περιφερειάρχη
Πρόσφατα η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας δημοσιοποίησε στοιχεία για τις εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που διοχετεύονται από φορείς του δημοσίου για την επικοινωνιακή πολιτική τους. Αυτόματα , τίθεται και το κρίσιμο ζήτημα:γιατί αυτοί οι πόροι δεν αξιοποιούνται από το κράτος στην κάλυψη των τραγικών ελλείψεων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Συγκεκριμένα, μέρος αυτών των χρημάτων θα αρκούσε για να καλυφθούν από την κυβέρνηση, οι ανάγκες προμήθειας εξοπλισμού ΜΕΘ (9.000.000€) και για την στελέχωση των επιπλέον κλινών ΜΕΘ (14.000.000€).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ευχαριστήρια επιστολή του Περιφερειάρχη στους Ιατρικούς Συλλόγους Κυκλάδων και Δωδεκανήσου για τη συμβολή τους στην υπηρεσία Τηλεϊατρικής της Περιφέρειας σε συνεργασία με την εταιρία Dr. Button

Τι φορολογικές ρυθμίσεις ισχύουν για τις ασφαλιστικές, λόγω κορονοϊού!


 Η ΕΑΕΕ με εγκύκλιο ενημερώνει τις ασφαλιστικές εταιρίες - μέλη της για δύο αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών με τις οποίες ρυθμίζονται επιμέρους λεπτομέρειες των φορολογικών ρυθμίσεων των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού. Σημειώνεται ότι στους πληττόμενους ΚΑΔ περιλαμβάνονται και οι κωδικοί ασφαλιστικής φύσης 65.11: Ασφάλειες ζωής., 65.12: Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής και 65.20.: Αντασφάλιση.


Αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Ερώτηση με θέμα τον ανασχεδιασμό των ακτοπλοϊκών δρομολογίων στις Κυκλάδες και τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος.

Όπως αναφέρει στην ερώτηση, είναι σαφές ότι η υγειονομική κρίση της πανδημίας και ο περιορισμός των μετακινήσεων έχει σοβαρές επιπτώσεις και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς τα νησιά και, προφανώς, στις Κυκλάδες. Επίσης, είναι άλλο τόσο σαφές ότι θα πρέπει οι μετακινήσεις των επιβατών να ελέγχονται με αυστηρό τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί με τον πλέον απόλυτο τρόπο η μη διασπορά του ιού στα νησιά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Το Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  για όλους τους πολίτες, από αύριο Παρασκευή 10 Απριλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά από τις 9:00 έως τις 15:00 στα τηλέφωνα 22810-79181, 22840-24745 και 22860-21203 ή και στα email thiseask@otenet.gr, thiseasp@otenet.gr και thiseas@thira.gov.gr 
Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και

Κραυγή αγωνίας από τους εμπορικούς συλλόγους Κυκλάδων

Προς: Τον Πρωθυπουργό της χώρας
Τον Υπουργό Ανάπτυξης
Τον Υπουργό Οικονομικών
Τα πολιτικά κόμματα
Βουλευτές Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια των Κυκλάδων
Τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου
Τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και τα μέλη του Δ. Σ.
Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Ε.
Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ο.Ε.Σ.Α.Ο.Ν.Ν.Α.
Οι Εμπορικοί Σύλλογοι των Κυκλάδων με την τρίτη ανοικτή επιστολή τους προς κάθε αρμόδιο έρχονται να θέσουν επί τάπητος δύο καυτά θέματα : πρώτον το κραυγαλέο φαινόμενο αθέμιτου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν οι κλειστές επιχειρήσεις και......