slider

Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων

Naxios

ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΜΒΑ

Το Δικαστήριο δικαίωσε τους εργαζομένους με stage.

Το δρόμο για τη μονιμοποίηση δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων που απασχολούνται εδώ και χρόνια στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ με προγράμματα stage ανοίγει η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία υποχρεώνει το υπουργείο Εργασίας να διατηρήσει στις υπηρεσίες του εργαζομένους οι οποίοι ως πρόσφατα απασχολούνταν υπό αυτό το καθεστώς.
Το Πρωτοδικείο, προχωρά σε σαφή διάκριση της εργασίας από τη μαθητεία, και υπογραμμίζει ότι: «Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι η μακροχρόνια απασχόληση των εργαζομένων αυτών είχε σκοπό την επαγγελματική κατάρτισή τους, την ένταξη ή την επανεκπαίδευσή τους επί ενός αντικειμένου ευκόλως κατανοητού. Η πραγματική φύση της απασχόλησης των εργαζομένων ήταν αυτή της εξαρτημένης εργασίας με όλες τις περαιτέρω συνέπειες (όπως είναι μισθολογικές, ασφαλιστικές συνταξιοδοτικές)».
Το Πρωτοδικείο επισημαίνει επίσης ότι η πρακτική αυτή του Ελληνικού Δημοσίου να στελεχώνει τις υπηρεσίες του και να καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του προσλαμβάνοντας τους εργαζομένους αυτούς μέσω του ΟΑΕΔ δεν σημαίνει ότι το ίδιο δεν είναι ο εργοδότης τους, αφού ο ΟΑΕΔ σε τελική ανάλυση απλώς μεσολαβεί στη σύναψη των συμβάσεων μαθητείας.
Το Πρωτοδικείο έλαβε υπόψη του τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) της 23ης Απριλίου 2009 που εκδόθηκε ύστερα από ερωτήματα τα οποία του τέθηκαν από τα ελληνικά δικαστήρια. Η απόφαση αυτή του ΔΕΚ αναφέρει ότι σε ανάλογες περιπτώσεις υπήρξε κατάφωρη κατάχρηση σε βάρος των εργαζομένων, καθώς όχι μόνο δεν μαθήτευαν, ώστε να δικαιολογείται η ανασφάλιστη απασχόλησή τους με μισθούς κατά πολύ χαμηλότερους των ελαχίστων νόμιμων ορίων, αλλά αντίθετα κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών του υπουργείου, καθ΄ υπέρβαση μάλιστα και κάθε εκ του νόμου χρονικού ορίου για την απασχόληση με συμβάσεις ορισμένης διάρκειας.
Εν τω μεταξύ, φραγμό σε μονιμοποιήσεις συμβασιούχων που προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη θέτει η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να ελέγξει τους δημάρχους, οι οποίοι πολλές φορές επιδεικνύουν «υπερβάλλοντα ζήλο», προσλαμβάνοντας στην ουσία νέους υπαλλήλους.
Σε εγκύκλιο την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γ. Ντόλιος επισημαίνεται ότι οι δήμαρχοι στις περιπτώσεις μονιμοποιήσεων συμβασιούχων οφείλουν να εφαρμόζουν τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις αποκλειστικά και μόνο του Τριμελούς Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Στην περίπτωση κατά την οποία το Τριμελές Συμβούλιο του Αρείου Πάγου αποφαίνεται ότι συντρέχουν οι λόγοι της μονιμοποίησης των συμβασιούχων, οι ΟΤΑ οφείλουν να προχωρούν στη σύσταση των αντίστοιχων προσωποπαγών θέσεων.
Πηγή: Βήμα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΊ΄ΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΞΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 19
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΤΗΛ 2285029032, ΦΑΞ 2285022407
ΠΡΟΣ :
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου
Υποψήφιους Συνδυασμούς Δημοτικών Εκλογών :
-« Συμπολιτεία Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
-« Δημοτική Δράση»
-«Στροφή στο Μέλλον»
Άπαντα τα μέλη του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Άγιος Πολύκαρπος

ΘΕΜΑ: Χρονίζοντα Προβλήματα Υποδομών της Περιοχής μας
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Υποψήφιοι Δημοτικοί Άρχοντες,
Αγαπητά μέλη του συλλόγου μας
Είναι γνωστό ότι από συστάσεως του συλλόγου μας καταγράψαμε τα προβλήματα υποδομών της περιοχής μας, τα ιεραρχήσαμε και ξεκινήσαμε την προσπάθεια επίλυσής τους, απευθυνόμενοι πρώτιστα στην Δημοτική Αρχή αλλά και καταβάλλοντας προσπάθεια με τις δικές μας δυνάμεις όπου αυτό ήταν εφικτό.
Έτσι επιλύθηκε το θέμα της Ταχυδρομικής Εξυπηρέτησης, βελτιώθηκε ο κοινόχρηστος φωτισμός, βελτιώθηκε η τσιμεντόστρωση σε μικρό τμήμα του βασικού δικτύου και διευθετήθηκαν οι στροφές « δεξαμενής» και « Κορρέ »
Όμως παρά τα έγγραφα αιτήματα, τις προσωπικές παρεμβάσεις και τις υποσχέσεις που κατά καιρούς αποσπάστηκαν, δεν έχουν επιλυθεί και ολοένα οξύνονται τα παρακάτω θέματα:
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Παραμένει χωμάτινο, μεγάλο τμήμα της βασικής οδού που συνδέει την περιοχή μας με τα Αγγίδια στο κοιμητήριο καθώς και τα τμήματα στην περιοχή των οικιών Λεβογιάννη και Σιόντα. Επίσης μεγάλα τμήματα της κεντρικής οδού που είναι τσιμεντοστρωμένα παρουσιάζουν σοβαρές ρηγματώσεις και καθιζήσεις . Η παραπάνω κατάσταση επιδεινώνεται τους χειμερινούς μήνες λόγω των δημιουργούμενων λακκουβών αλλά και της αδιαφορίας ορισμένων πολιτών που με την ανοχή του Δήμου, έχουν καταστρέψει τμήμα της οδού πλησίον του κοιμητηρίου των Αγγιδίων .
Ως αποτέλεσμα της παραπάνω ζοφερής εικόνας είναι ο καθημερινός κίνδυνος που διατρέχουν οι κάτοικοι της περιοχής για να εμπλακούν σε κάποιο ατύχημα αλλά και η καθημερινή φθορά που υφίστανται τα οχήματά τους καθώς και το επισκευαστικό κόστος που επιβαρύνονται τόσο συχνά πλέον.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Παρά την ολοκληρωμένη πρόταση που υποβάλαμε προς τον Δήμο για την επίλυση του μεγαλύτερου μέρους του ολοένα οξυνόμενου προβλήματος, αυτός την απέρριψε και εν ολίγοις αρνείται να ασχοληθεί και να εμπλακεί στην επίλυση του προβλήματος παραπέμποντας στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στα ιδιωτικά χρήματα, ωσάν να μην αποτελούμε τμήμα του Δήμου και να μην είμαστε δημότες του ή να μην πληρώνουμε Δημοτικά τέλη και φορολογία.
ΜΕΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Δεν έχει καταβληθεί καμία προσπάθεια να επιλυθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρατηρείται τις ώρες αιχμής και τους καλοκαιρινούς μήνες από το γήπεδο μέχρι την στροφή των « Μαρτύρων του Ιεχωβά»

Κατόπιν των παραπάνω ως Δημότες, κάτοικοι της περιοχής και φορολογούμενοι πολίτες,
ζητάμε για τελευταία φορά
πριν τις εκλογές, να σταματήσει ο εμπαιγμός από πλευράς Δήμου Νάξου και να επιλύσει τα χρονίζοντα και διογκούμενα προβλήματα της περιοχής μας. Είναι αδιανόητο να τσιμεντοστρώνονται χωραφόδρομοι και η δική μας περιοχή με τόσα νοικοκυριά να αγνοείται . Είναι αδιανόητο και τουλάχιστον αφελές να προτείνεται ιδιωτική λύση στο θέμα της αποχέτευσης και μάλιστα κατά μήκος όδευσης που έχει αρνητική υψομετρική διαφορά πάνω από 12μ. Είναι απαράδεκτο πολίτες να καταστρέφουν μέρος του πενιχρού οδικού δικτύου, να μην λογοδοτούν σε κανένα και ο Δήμος να ανέχεται την κατάσταση. Άραγε θα αναλάβει την ποινική ευθύνη ενός επικείμενου ατυχήματος ή μόνο την πολιτική ευθύνη.
Τους υποψήφιους συνδυασμούς των δημοτικών εκλογών στους οποίους κοινοποιούμε το παρόν
παρακαλούμε
όχι μόνο να λάβουν υπόψη τα οξυμένα προβλήματα της περιοχής μας αλλά να τα συμπεριλάβουν προς επίλυση στα προγράμματά τους των οποίων να λάβουμε γνώση. Στην συνέχεια θα ενημερώσουμε τα μέλη του συλλόγου μας για τις λύσεις που προτείνετε. Έχουμε στην διάθεσή σας όλη την επίσημη αλληλογραφία για τα θέματα αυτά που ανταλλάξαμε με την παρούσα Δημοτική Αρχή.

Ο Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πιτταράς Γιώργος Βίσκα Καίτη

Και όταν λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ βολεύει τα δικά του παιδιά εννοούμε ...

Επιτέλους τώρα που τα οικονομικά της ΕΡΤ πάνε καλύτερα μιας και έδιωξαν τον Παναγόπουλο και όσους έλεγε ο εκβιαστής ότι είχε βολέψει ο Ρουσόπουλος... είναι καιρός να αποκατασταθούν τα παιδιά που τα προηγούμενα χρόνια είχαν κάνει τη βρώμικη δουλειά

 

Βαξεβάνης-Κούλογλου λοιπόν σύντομα και πάλι κοντά μας μέσα από την κρατική τηλεόραση και τη δικιά μας τσέπη!!

Τόσο αγώνα έδωσαν τα παιδιά να μην γλύψουν λίγο μέλι...

Ο Κούλογλου αποχώρησε θεαματικά αφού όμως τα έπαιρνε επί 5 χρόνια από τον Καραμανλή και επιδόθηκε στο αγαπημένο σπόρ των δημοσιογράφων που ασχολούνται με το ίντερνετ... τα ρομποτάκια προκειμένου να τσιμπήσει διαφημίσεις (τώρα που είπα ρομποτάκια θυμήθηκα τον Νικολάκη... τι έγινε Νικολάκη συμφώνησες ποια εταιρία θα αναλάβει τα κλικς προκειμένου να εκτοξευθείς στις πρώτες θέσεις με το καλημέρα;)

Τώρα του δόθηκε η δυνατότητα να επανέλθει δριμύτερος... μαλάκας ήταν να κάτσει στο ΔΣ της ΕΡΤ με τα κορόιδα... η χοντρή μπάζα είναι στις εταιρίες παραγωγής εκπομπών και εκεί διαπρέπει...

Ό άλλος, ο Βαξεβάνης, έφαγε την κλωτσιά απ' την ΕΡΤ, με το καλημέρα του Καραμανλή και επειδή τότε δεν υπήρχε η μόδα του ιντερνετ τρύπωσε σαν τον ποντικό στον ΑΛΦΑ και το 2008 άρχισε όλη τη βρωμοδουλειά με το Βατοπαίδι... ε να μην πάρει και αυτός το μερίδιό του μιας και πάει τόσο καλά η ΕΡΤ; Να μην επανέλθει με το Κουτί της Πανδώρας μετά την αποτυχία που είχε το πέρασμά του από το ίντερνετ (όπου οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν από τους λίγους δημοσιογράφους που δεν χρησιμοποίησε ρομποτάκια και αρκέστηκε στους 500 καθημερινούς αναγνώστες του);

Μαζί τους παίρνει εκπομπή και η λολίτα και αποτυχημένη πορνοστάρ (λόγω μικρού στήθους... που πας κορίτσι μου) Αφρα-Σαλέχ-Μαλέχ ή πως την λένε τέλος πάντων...

dexiextrem.blogspot.com
Αλλά γι αυτή μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στον hellas-orthodoxy.blogspot.com και στο antinews.gr:

 

25.000 ευρώ την ημέρα... μόνο για τις διανυκτερεύσεις -Έντονες αντιδράσεις και στο ΠΑΣΟΚ

Σε ... μονόκλινα οι υπουργοί, αλλά... 
- Περίπτερα στη ΔΕΘ χωρίς καμία εμπορική αξία αλλά με χιλιάδες ευρώ έξοδα και απασχόληση πολλών ατόμων
- Πληρώνουμε λιγότερα από πέρυσι λέει το Εσωτερικών, αντιδράσεις και στο ΠΑΣΟΚ
 

Δυσφορία ακόμη και σε κυβερνητικούς βουλευτές, αλλά και στην κοινή γνώμη έχει προκαλέσει η "μετακόμιση" σύσσωμου του υπουργικού συμβουλίου στη ΔΕΘ, γεγονός που θα προκαλέσει έξοδα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, την ώρα που βρισκόμαστε σε δεινή οικονομική θέση σας χώρα με σκληρά μέτρα με περικοπές μισθών και συντάξεων.

Με εντολή Παπανδρέου τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου θα μείνουν σε μονόκλινα δωμάτια του Μακεδονία Παλλάς, που κοστίζουν από 119 έως 568 ευρώ το βράδυ. Αν δηλαδή κατά μέσο όρο, τα κυβερνητικά στελέχη κάνουν δυο διανυκτερεύσεις, το δημόσιο θα χρεωθεί 25.000 ευρω. Αν προστεθούν και οι δεκάδες πρόεδροι και διοικητικές οργανισμών το ποσό θα ξεπεράσει τις 50.000 ευρώ.

Σε αυτά πρέπει να προστεθούν το κόστος των αεροπορικών εισιτηριων, τα γεύματα αλλά και το κόστος της μετακίνησης γραμματέων και φρουρών των υπουργών.

Από την άλλη, υπάρχει και το κόστος των περιπτέρων. Από τους 1041 εκθέτες, οι 177 είναι του δημοσίου, δηλαδή το 18% των εκθετών θα είναι κρατικοί φορείς. Περιπτερο θα έχουν πολλοί οργανισμοί του δημοσίου, όπως η Αστυνομία και η Πυροσβεστική. Στα περίπτερα των οργανισμών του δημοσίου θα χρειαστεί να απασχοληθούν και δεκάδες υπάλληλοι, με έξτρα απολαβές.

Το θέμα που προκύπτει είναι ποιά είναι η χρησιμότητα της ύπαρξης περιπτέρων πχ για την αστυνομία ή την πυροσβεστική, καθώς εκ των πραγμάτων εμπορικός λόγος δεν υπάρχει.

Στο πλαίσιο της περικοπής δαπανών, πάντως, οι κρατικοί φορείς στήνουν μικρότερα περίπτερα, ενώ για πρώτη φορά δε θα συμμετάσχουν το υπουργείο Εργασίας και η Αγροτική Τράπεζα.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι το κόστος παρουσία του, μαζί με τους οργανισμούς του θα φτάσει τις 166.000 ευρώ ενώ πέρυσι ανήλθε στις 522.000 ευρω.

Η κυβέρνηση στόχευε αρχικά να στείλει θετικό μήνυμα με τη μετακίνηση του υπουργικού συμβουλίου στη ΔΕΘ, αλλά τώρα κατάλαβαν ότι έχουν κάνει λάθος και τώρα προσπαθούν να το γυρίσουν.

newsit.gr

Tην Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010 προσδιορίστηκαν οι συζητήσεις στο Συμβούλιo Επικρατείας

Ενημερώνω τους φίλους του ιστολογίου, ότι έγινε δεκτή η Αίτηση Προτίμησης Ημερομηνίας Συζήτησης της Αιτήσεως Ακυρώσεως κατά μαζικής απόδοσης ιθαγένειας & ψήφου αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές & ότι αυτή προσδιορίστηκε για τ& ώρα 09:30 στην Επταμελή Σύνθεση λόγω σπουδαιότητας του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Η συνέχεια στο syntagmagr.blogspot.com