slider

Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων

Naxios

Γ. Βρούτσης: Έρχεται η Εργάνη II


Το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το 2013, οπότε και «γεννήθηκε» με τη συστηματική καθοδήγηση και τη πολιτική βούληση της τότε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας.
Αποτελεί μεγάλη μεταρρύθμιση και σίγουρα τη σημαντικότερη ψηφιακή καινοτομία στο πεδίο της παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς εργασίας, ενσωματώνοντας σταδιακά και σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των, θεσμικά προβλεπόμενων, στοιχείων ενημέρωσης των φορέων εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Ε.Φ.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ.) από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΤΟΝ Π. ΚΟΥΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ


Χρήστος Ευστρατίου στον Παναγιώτη Κουνάκη για τον ΦΠΑ: "Πολύ αργά για δάκρυα"

"Αυτοί που συστρατεύτηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούν να παραδίδουν μαθήματα οικονομικού πατριωτισμού σε εκείνους που έδωσαν μάχες για την διάσωση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ"


Δήλωση – σχόλιο του χωρικού αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, Χρήστου Ευστρατίου, στην πρόταση του περιφερειακού συμβούλου της "Συμμαχίας", Παναγιώτη Κουνάκη, να τεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η υποβολή αιτήματος  προς την κυβέρνηση, για επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ:

Διευρυμένη Συνεδρίαση ΝΟ.Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 12 Οκτωβρίου 2019

Πραγματοποιήθηκε, χθες το απόγευμα, στην Ερμούπολη της Σύρου, στο Ξενοδοχείο Διογένης, διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής Κυκλάδων.
Μετά από πρόσκληση του Προέδρου Χρήστου Καφτηράνη, συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων Πρόεδροι των Τοπικών Οργανώσεων καθώς και μέλη της ΝΟ.Δ.Ε.

Τη συγκέντρωση τίμησε με την παρουσία του ο Γραμματέας Οργανωτικού και Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού Στυλιανός Κονταδάκης. Ο Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε., Χρήστος Καφτηράνης, αφού καλωσόρισε τον

Ο Νίκος Συρμαλένιος στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Νάξου


Στις εκδηλώσεις για τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση της Νάξου από τη γερμανική κατοχή, παραβρέθηκε ο Νίκος Συρμαλένιος. Προσκεκλημένος από το Δήμο Νάξου παρέστη την Κυριακή 13/10 το πρωί στην δοξολογία που έγινε στην Ιερά Μητρόπολη της Χώρας και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο των Πεσόντων.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας παρέστη στην ομιλία του διδάκτορα της ιστορίας στο πανεπιστήμιο King’s College κ. Νικόλαο Νικολούδη στην αίθουσα Ιάκωβος Καμπανέλλης στο δημαρχείο. Η
Το περιφερειακό συμβούλιο Ν. Αιγαίου θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 21/10 στις 10 το πρωί στη Σύρο, (ξενοδοχείο «ΕΡΜΗΣ»), για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος του και µεταβίβαση σε αυτήν αρµοδιοτήτων του Περιφερειακό Συµβούλιου
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΘΕΜΑ 2ο Σύσταση γνωµοδοτικής Επιτροπής για την επεξεργασία του σχεδίου τροποποίησης του Οργανισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΘΕΜΑ 3ο Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΘΕΜΑ 4ο Επιλογή Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια:: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση δράσεων Πρωτογενούς Τομέα για το 2020
Εισηγητής: Φιλήµων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση Σύναψης Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Σύρου Ερµούπολης για την Αποπεράτωση Γηπέδου 5Χ5 Καµινίων και ∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου.
ΘΕΜΑ 7ο Ορισµός Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Κυκλάδων και τροποποίηση καταστατικού.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΜΑ 8ο Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια:: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΘΕΜΑ 9ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Κυκλάδων και Τροποποίηση Προϋπολογισµού Κυκλάδων οικονοµικού έτους 2019.
Εισηγητής: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 10ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ωδεκανήσου και Τροποποίηση
Προϋπολογισµού ∆ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2019.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ και ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ∆ήµου Άνδρου µε τίτλο : Επισκευές - συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Γ’ φάση) ∆ήµου Άνδρου. Ορισµός εκπροσώπου Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
Εισηγητής: ∆ηµήτρης Λάσκαρης, Έπαρχος ΠΕ Άνδρου
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Μεγίστης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισµού» του Άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» του Προγράµµατος «Φιλόδηµος ΙΙ».
Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου, Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηµατάς Α.Ε. για το έργο «∆ράσεις Ενηµέρωσης, Επιµόρφωσης και Κατάρτισης στα ∆ωδεκάνησα»
Εισηγητής: Χαρούλα Γιασιράνη, Πρόεδρος Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηµατάς Α.Ε
ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ.Γ. Γεννηµατάς Α.Ε. για το έργο «∆ράσεις Ενηµέρωσης, Επιµόρφωσης και Κατάρτισης στις Κυκλάδες»
Εισηγητής: Χαρούλα Γιασιράνη, Πρόεδρος Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηµατάς Α.Ε
ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για το έργο «∆ιαµόρφωση κόµβου έµπροσθεν λιµένα Πάτµου»
Εισηγητής: Μανώλης Μουσελλής, Έπαρχος ΠΕ Καλύµνου
ΘΕΜΑ 16ο Ορισµός εκπροσώπου στην Αστική Εταιρία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.
Εισηγήτρια:: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του ∆ήµου Σύρου –Ερµούπολης και της ΑΜΚΕ «Πολυδύναµο Κέντρο Κοινωνικής Παρέµβασης Ν. Κυκλάδων» και ακύρωση της αριθ.77/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΜΑ 18ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ∆ήµου Κέας για το έργο : «∆ράσεις και Έργα για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων στο ∆ήµο Κέας»
Εισηγητής: Γιάννης Ευαγγέλου, Έπαρχος ΠΕ Κέας-Κύθνου
ΘΕΜΑ 19ο Τροποποίηση της οµάδας εργασίας του έργου «ΝΑΥΣ : Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη ∆ιαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προµηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» στο πλαίσιο του προγράµµατος συνεργασίας INTERREG V – A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, µε εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
ΘΕΜΑ 20ο Τροποποίηση της οµάδας εργασίας του έργου «ΑΝ∆ΙΚΑΤ : Καταδυτικές ∆ιαδροµές σε Θαλάσσιες Προστατευόµενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξης ∆ικτύου Καταδυτικού Τουρισµού» στο πλαίσιο του προγράµµατος συνεργασίας ΙNTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, µε επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αστυπάλαιας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις -Επισκευές σχολικών κτιρίων» ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραµµα µε την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ και ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 22ο Γνωµοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Νοµιµοποίηση υφιστάµενων Λιµενικών Εγκαταστάσεων λιµένα ∆ονούσας, ∆.Κ. ∆ονούσας, ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος σε θέµατα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 23ο Γνωµοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Νοµιµοποίηση υφιστάµενων Λιµενικών Εγκαταστάσεων λιµένα Κουφονησίων, ∆.Κ. Κουφονησίων, ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος σε θέµατα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 24ο Γνωµοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Νοµιµοποίηση υφιστάµενων Λιµενικών Εγκαταστάσεων λιµένα Σχοινούσας, ∆.Κ. Σχοινούσας, ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος σε θέµατα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 25ο Γνωµοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά στην Τροποποίηση της Α.Π.7615/5-4-2018 υ.α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου µε τίτλο «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον Αιολικό Σταθµό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15MW, στη θέση Ράχη-Ξηροκόµπι ∆ήµου Άνδρου, ΠΕ Κυκλάδων, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ-ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ ΑΕ».
Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος σε θέµατα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 26ο Αίτηµα των εργαζοµένων στο Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας για την παραµονή τους στην υπηρεσία (παράταση των συµβάσεων) έως την πρόσληψη των εργαζοµένων του νέου Προγράµµατος.
Εισηγήτρια:: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω Προγραµµατικών Συµβάσεων :
- 1η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Κατασκευή επέκτασης αποβάθρας λιµένα Λειψών» ως προς το άρθρο 3: Ποσά και Πόροι Χρηµατοδότησης µε τη διόρθωση του προϋπολογισµού και ως προς το άρθρο 4: ∆ιάρκεια µε την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης του έργου.
- 1η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Καλύµνου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Κάλυµνο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.
- η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στη Λέρο» µε την αντικατάσταση του δεύτερου συµβαλλόµενου, ήτοι το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λέρου (ΦΕΚ 147/2017 Τροποποίηση του π.δ.203/2001 και σύσταση ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λέρου») και ως προς τα το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.
- η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στο Αγαθονήσι» µε την αντικατάσταση του δεύτερου συµβαλλόµενου, ήτοι το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λέρου (ΦΕΚ 147/2017 Τροποποίηση του π.δ.203/2001 και σύσταση ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λέρου») και ως προς τα το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.
- Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στους Λειψούς» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.
-Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Κάρπαθο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.
- Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Κάσο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.
- Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στο Καστελλόριζο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.
-Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στη Ρόδο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.
- Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στη Σύµη» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.
-1η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Τήλο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.
-1η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στη Χάλκη» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ και ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 28ο Επικύρωση πρακτικών 9ης/22-9-2019 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ 29ο Λήψη απόφασης για ορισµό τόπου συνεδρίασης του επόµενου Περιφερειακού Συµβουλίου

 Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου

Ο Γιώργος Βακόνδιος Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου


Τη θέση του Διευθύνοντα Σύμβουλου του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, ανέλαβε ο Συριανός οικονομολόγος, Γιώργος Βακόνδιος.
Μία θέση τιμητική, αλλά και βαρύνουσα καθώς έχει να κάνει με ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της

Εφαρμογή άρθρου 65 και 66 του νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016) για την υποχρέωση αποδοχής των δικαιούχων και ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα.

Διαπιστώθηκε κατόπιν ελέγχων της υπηρεσίας μας ελλιπής ενημέρωση των
καταστηματαρχών σχετικά με την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για τα POS.
Δια ταύτα συντάξαμε το επισυναπτόμενο Δελτίο Τύπου που θα διανεμηθεί
στους ενεργούς εμπορικούς συλλόγους του Νομού, στους επάρχους και στα
ΜΜΕ καθώς και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΝΑ προς ενημέρωση και
εφαρμογή των εκ του νόμου οριζόμενων απο τους σχετιζόμενους
επιχειρηματίες.
Μετα τιμής
Ιωάννης Σιγάλας
Προϊστάμενος ΤΕΚ          


            Το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων, ενημερώνει τις επιχειρήσεις ότι σύμφωνα με το Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016) καθώς και την εγκύκλιο 89/2017 με ΑΔΑ: Ω5ΗΝ465ΧΙ8-ΙΩΚ, επιχειρήσεις που οι δραστηριότητες τους υπάγονται στους ΚΑΔ που αναφέρονται στις ΚΥΑ 45231/2017 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 133473/2017 και την ΚΥΑ 141871/2019 πρέπει να τηρούν τα κάτωθι:

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ. ΒΡΟΥΤΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ομιλία μου στη Βουλή για την Μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας!

Γ. Χατζημάρκος στον Υπ. Εσωτερικών: “Στο κόκκινο η ανάγκη στελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας”

Γιώργος Χατζημάρκος, 
Η τραγική έλλειψη τεχνικού προσωπικού, δεν επιτρέπει την υλοποίηση του τεράστιου τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας και την υποστηρικτική λειτουργία της προς τους Δήμους και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία των νησιών

Το ζήτημα της στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εξελίσσεται στο κρισιμότερο της τρέχουσας περιόδου, θέτει ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, την οποίαν κοινοποιεί και στον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη.