slider

Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων

Naxios

Έχει εξήγηση η σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ για την Αττική Οδό;

 Του Γιάννη Ξένου
Η πρόσφατη κακοκαιρία προκάλεσε πολύ συζήτηση και η αξιωματική αντιπολίτευση έφτασε μέχρι το σημείο να φέρει στη βουλή πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλάμβανε διαρκώς ότι η κυβέρνηση έδειξε πλήρη ανικανότητα για να ανταπεξέλθει στον χιονιά, αλλά δεν άσκησε την παραμικρή κριτική στην Αττική Οδό, που είχε και αυτή το μερίδιο της στην ταλαιπωρία χιλιάδων εγκλωβισμένων οδηγών. Ακόμα και στα καρφιά της κυβέρνησης, ότι σιωπά για τις ευθύνες της Αττικής Οδού, οι κατά τα άλλα λαλίστατοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα Μέσα που τον

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων»
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να εξαγγείλει την οργάνωση του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων», στις 22-25 Ιουνίου 2023, στο Γλινάδο της Νάξου.


Σκοπός του Συνεδρίου, όπως και όλων των μέχρι σήμερα έξι προηγουμένων, θα είναι η επιστημονική έρευνα όλων των μορφών πολιτισμού που αναπτύχθηκαν στο νησί μας στη διαχρονική του πορεία, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα.


Ως εκ τούτου, καλούνται όλες και όλοι οι ενδιαφερόμενες/-οι να συμμετάσχουν σε αυτό να προετοιμάζουν από τώρα τις προφορικές εισηγήσεις ή τις αναρτημένες ανακοινώσεις (Posters) τους. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με την Πρώτη Εγκύκλιο του Συνεδρίου, η οποία πρόκειται να κυκλοφορηθεί εντός των επομένων ημερών.


ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΤΟ Ε.Π. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 - 2020

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων αποκτά η Αντίπαρος, με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου
Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου, προϋπολογισμού 0,97 εκατ. ευρώ, στο περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»
-----------------------------------------------------------------
Μετά την απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερέων αποβλήτων της Αμοργού, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε και την απόφαση ένταξης στο Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020 αντίστοιχων έργων και για τον Δήμο Αντιπάρου, με την περιβαλλοντική προστασία και θωράκιση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου - κρίσιμη προϋπόθεση για την βιωσιμότητα και αειφορία τους - να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή.
Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την ένταξη της Πράξης «Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής».
Ο προϋπολογισμός του έργου και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχονται σε 973.287,80 ευρώ. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Το έργο αφορά σε:
1. Εκπόνηση μελετών και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
2. Κατασκευή Υποδομών ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, Μονάδα Κομποστοποίησης και ΠΣ :
- Κατασκευή σύγχρονου Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) σε κατάλληλο χώρο (στη θέση «Προφήτης Ηλίας») του Δ. Αντιπάρου. Η δυναμικότητα προσδιορίζεται στους 542 tn/year.
- Κατασκευή σύγχρονου Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Σ.Μ.Α.Υ.) στο ίδιο οικόπεδο με τον Σ.Μ.Α.
- Κατασκευή σύγχρονης Μονάδας Κομποστοποίησης στο ίδιο οικόπεδο με τον Σ.Μ.Α και τον Σ.Μ.Α.Υ.
- Κατασκευή Πράσινου Σημείου σε δημοτικό οικόπεδο στη θέση «Κάμπος», όπου ο δημότης θα μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό Α.Η.Η.Ε.), ειδικά απόβλητα (λ.χ. μπαταρίες, χρώματα, κ.α.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση.
Περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός:
- Μικρός ελαστιχοφόρος φορτωτής
- Ανυψωτικό μηχάνημα
- 2 απορριμματοκιβώτια press-containers κλειστού τύπου 12 κ.μ.
- Κλαδοτεμαχιστής
- Δεματοποιητής ανακυκλώσιμων υλικών
- 3 απορριμματοδέκτες ανοιχτοί 10 m3
- 3 απορριμματοδέκτες κλειστοί 10 m3
- 2 πλαστικές δεξαμενές 1.500 lt
Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων
- Απορριμματοφόρο συλλογής οργανικού κλάσματος
- Μονάδα κομποστοποίησης 15 m3
- 11 πλαστικοί καφέ κάδοι για οργανικά υλικά 660 lt
- 16 πλαστικοί καφέ κάδοι για οργανικά υλικά 330 It
- 80 οικιακοί κομποστοποιητές 280 It
- 30.000 βιοδιασπώμενες σακούλες συλλογής 10 lt
Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01.06.2022 και λήξης η 31.12.2023
Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» και στην Επενδυτική Προτεραιότητα «Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις».
Το Γραφείο Τύπου