slider

Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων

Naxios

ΔΕΗ: Στα 139 εκατ. ευρώ η αύξηση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών

Στα 139 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αύξηση των συνολικών ληξιπρόθεσμων λογαριασμών στη Χαμηλή και τη Μέση Τάση, το δωδεκάμηνο του 2010, ενώ, για τους πελάτες της Χαμηλής Τάσης, η αντίστοιχη μείωση ανέρχεται στα 101 εκατ. ευρώ, διευκρινίζει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ), με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο για ανεξόφλητους
λογαριασμούς ρεύματος.

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ, το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν μπορεί να θεωρηθεί απώλεια εσόδων, καθώς, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, μόνο ένα μικρό ποσοστό παραμένει ανεξόφλητο και μετά το πέρας εξαμήνου. Ειδικότερα, οι ανείσπρακτες οφειλές σε Χαμηλή Τάση (ΧΤ) και Μέση Τάση (ΜΤ), μετά το πέρας εξαμήνου, ως προς το σύνολο των εισπρακτέων λογαριασμών, στο δωδεκάμηνο του 2010, ανέρχεται σε περίπου 6%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία προβαίνει στις αναγκαίες προβλέψεις, σύμφωνα με τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, για τις περιπτώσεις στις οποίες η εισπραξιμότητα κρίνεται επισφαλής. Στο 9μηνο του 2010, η αύξηση των προβλέψεων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, αναφορικά με οφειλές από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πελατών της ΧΤ και ΜΤ ανέρχεται στα 21 εκατ. ευρώ.

Το νέο κουστούμι που μας έραψαν κυβέρνηση – Τρόϊκα

factorx

Ενημερωτικό Σημείωμα υπoυργείου Οικονομικών

Τρίτη επικαιροποίηση Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής

Οικονομικό περιβάλλον

Παρά την ύφεση, η πορεία μιας σειράς δεικτών όπως οι νέες παραγγελίες στην βιομηχανία, ειδικά από το εξωτερικό, η αύξηση των εξαγωγών κ.λπ. επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη για σταθεροποίηση της οικονομίας στο δεύτερο μισό του 2011 και θετικοί ρυθμοί από το
* 2012.
* Ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το σύνολο του έτους προβλέπεται σε -3%.
* Ο πληθωρισμός αναμένεται να περιοριστεί στο 2,5% σε ετήσια βάση.
* Η ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται σε όρους μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο για το 2011 εκτιμάται σε 8% από 11% περίπου το 2010.

Δημοσιονομική πολιτική

* Προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει μια βιώσιμη δημοσιονομική προσαρμογή, ώστε να μειωθεί το έλλειμμα κάτω από το 3% έως το 2014 και να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα – πάνω από 5% του ΑΕΠ.
* Το 2010 το έλλειμμα μειώθηκε κατά 6 μονάδες του ΑΕΠ, από το 15,4% στο 9,4% – μια προσαρμογή μεγαλύτερη από αυτή που είχε αρχικά εκτιμηθεί.
* Το 2011 στόχος παραμένει η μείωση του ελλείμματος στο 7,4% (ή το μέγιστο 17 δισ. ευρώ), και θα εξεταστούν και αντιμετωπιστούν εγκαίρως πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να υπάρχουν ως προς την επίτευξη αυτού του στόχου, και οι οποίοι εκτιμώνται σήμερα σε περίπου ¾ της μονάδας του ΑΕΠ.
* Το Μεσοπρόθεσμο Στρατηγικό Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα εξειδικεύει τους στόχους εσόδων, δαπανών και ελλείμματος για όλους τους φορείς του δημοσίου έως το 2014, καθώς και τις παρεμβάσεις για την επίτευξή του.
* Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την περίοδο 2012-2014 είναι 8% του ΑΕΠ, ενώ η κυβέρνηση σκοπεύει να εντάξει στο πρόγραμμα και πρόσθετες εναλλακτικές παρεμβάσεις για την διασφάλιση του απαιτούμενου ύψους προσαρμογής.
* Οι παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα θα περιγράφονται σε τομεακά σχέδια δράσης που θα καλύπτουν κυρίως τα εξής:

Ø δημόσιες επιχειρήσεις,

Ø άλλους δημόσιους οργανισμούς,

Ø φορολογική μεταρρύθμιση,

Ø μισθολόγιο του δημοσίου τομέα,

Ø δημόσια διοίκηση,

Ø κοινωνική πολιτική,

Ø υγεία,

Ø δημόσιες επενδύσεις.

* Για το μεσοπρόθεσμο σχέδιο θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση και θα παρουσιαστεί στο τέλος Μαρτίου.
* Έως το τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν συσταθεί διυπουργικές ομάδες εργασίας για την εκπόνηση των τομεακών σχεδίων δράσης.
* Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο μαζί με τα τομεακά σχέδια δράσης θα είναι έτοιμα (σε μια πρώτη εκδοχή τους) έως το τέλος Μαρτίου, θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο έως τα μέσα Απριλίου για να έχουν ψηφιστεί από την Βουλή έως τα μέσα Μαΐου.

Επόμενη φάση των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων

* Ασφαλιστικό σύστημα:

Ø Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή με τις αναλογιστικές μελέτες για τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για σταθεροποίηση των ασφαλιστικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ ως αποτέλεσμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης του Ιουλίου του 2010.

Ø Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή προχωρά στην εκπόνηση μελέτης για τα επικουρικά ταμεία έως το τέλος Μαρτίου.

Ø Στα επικουρικά ταμεία με μεγάλα ελλείμματα θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βιωσιμότητάς τους.

Ø Θα αναθεωρηθεί η λίστα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

* Υγεία:

Ø Έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται οι περισσότερες δράσεις που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό (π.χ. συμμετοχή στη νοσοκομειακή περίθαλψη, μείωση κόστους στα νοσοκομεία, αρνητική λίστα φαρμάκων κ.λπ.)

Ø Έχει προχωρήσει η εφαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων για την παρακολούθηση των δαπανών και των προμηθειών των νοσοκομείων.

Ø Για την επιτάχυνση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα υπάρξει ένας διαγωνισμός έως τα τέλη Απριλίου για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου ενιαίου συστήματος.

Ø Θα δημοσιοποιηθεί η μελέτη από την Ομάδα Εργασίας για την Υγεία, με βάση τα αποτελέσματα της οποίας θα διαμορφωθεί ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση του συστήματος υγείας συνολικά.

Δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις

* Έσοδα

Ø Συνέχιση υλοποίησης των σχεδίων δράσης ενάντια στη φοροδιαφυγή από τις ειδικές ομάδες εργασίας.

Ø Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ø Αναδιοργάνωση της φορολογικής διοίκησης έως το καλοκαίρι.

Ø Ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επιτάχυνση της επίλυσης φορολογικών διαφορών, αυστηροποίηση των ποινών, σύστημα αξιολόγησης της φορολογικής διοίκησης και των λειτουργών της και αναμόρφωση συστήματος ελέγχων.

Ø Αξιολόγηση της φορολογικής πολιτικής και απλοποίηση του φορολογικού πλαισίου συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του ΚΒΣ.

* Δημοσιονομική διαχείριση

Ø Συνέχιση της υλοποίησης των μηχανισμών ελέγχου των δημοσίων δαπανών και τα αναλήψεων υποχρεώσεων

Ø Ορισμός οικονομικών υπευθύνων σε όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και στους μεγαλύτερους οργανισμούς

Πολιτική αποκρατικοποιήσεων, αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και αναδιαρθρώσεων

* Ενίσχυση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας για την περίοδο 2012-2015.
* Ολοκλήρωση της καταγραφής και της δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου συμμετοχών και εμπορικά αξιοποιήσιμων ακινήτων ύψους τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ. Στόχος είναι η συνολική είσπραξη εσόδων τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ την περίοδο 2011-2015 εκ των οποίων τα 15 δισ. έως το 2012.

Χρηματοπιστωτικό σύστημα

* Το Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει σταθερό, ενώ προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της ρευστότητας μέσα από νέα κανάλια χρηματοδότησης και η στήριξη πρωτοβουλιών για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος.
* Το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορεί να παράσχει 30 δισ. επιπλέον εγγυήσεις για την άντληση ρευστότητας από τις τράπεζες μέσω τραπεζικών ομολόγων, ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της οικονομίας.
* Η Τράπεζα της Ελλάδας έχει ζητήσει από τις τράπεζες να ετοιμάσουν και να υλοποιήσουν μεσοπρόθεσμα σχέδια για την ενίσχυση της χρηματοδότησης τους από άλλες πηγές πέραν του Ευρωσυστήματος.
* Στα σχέδια των τραπεζών θα πρέπει να περιλαμβάνονται και δράσεις για την μείωση του λειτουργικού και του μισθολογικού κόστους.
* Η αναδιάρθρωση τραπεζών – ΑΤΕ και διαχωρισμός ΤΠΔ – προχωράει και υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για ενέργειες τους επόμενους μήνες.

Διαρθρωτικές αλλαγές

* Ολοκλήρωση μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, παρακολούθηση εφαρμογής του νέου εργασιακού νόμου, θέσπιση διορθωτικών διατάξεων εφόσον κριθεί αναγκαίο (Ιούλιος 2011).
* Άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, με την ψήφιση του νομοσχεδίου που βρίσκεται στην Βουλή και παρακολούθηση στη συνέχεια της εφαρμογής του νόμου.
* Προσαρμογή στις προβλέψεις της Οδηγίας των Υπηρεσιών (μοναδικό σημείο επαφής, απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης σε τομείς προτεραιότητας κ.λπ.).
* Παρεμβάσεις για την ενίσχυση κλάδων σημαντικών για την ανάπτυξη, ξεκινώντας από τον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο.
* Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας με βάση τις κατευθύνσεις του σχεδίου που έχει ήδη παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
* Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Προμηθειών.
* Ψήφιση και εφαρμογή του νόμου για την προώθηση του ανταγωνισμού στις αγορές, την άρση των μονοπωλιακών πρακτικών και την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
* Εφαρμογή και προώθηση των κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή του νόμου για την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων (και περιβαλλοντικές άδειες).
* Επιτάχυνση υλοποίησης δημοσίων έργων και επενδύσεων και απορρόφηση ΕΣΠΑ.
* Ολοκλήρωση της προετοιμασίας για τα one-stop shops και τη λειτουργία του ΓΕΜΗ.
* Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των εξαγωγών.

Πέταξαν τους πορτοφολάδες έξω απ' τη Βουλή-Χάνονταν πορτοφόλια και έκαναν το αυτονόητο... πέταξαν έξω από το καφενείο της Βουλής τους δημοσιογράφους

Δημοσιογράφος ; Περάστε έξω παρακαλώ !
Ποιος θα επιτρέπεται τελικά να μπαίνει στο εντευκτήριο των βουλευτών; Αυτό ήταν το θέμα
που κυριάρχησε στους διαδρόμους της Βουλής. Το ζήτημα ξεκίνησε όταν ομάδα βουλευτών, σήμερα το πρωί, παραπονέθηκε στον πρόεδρο ότι στον χώρο που χρησιμοποιούν οι βουλευτές για να ‘’χαλαρώνουν’’, περιδιαβαίνουν διάφοροι ‘’άσχετοι’’, με αποτέλεσμα να φοβούνται οι βουλευτές για μικροκλοπές και περίεργα περιστατικά.

Οι συνεργάτες του προέδρου, θεώρησαν ότι στους ‘’άσχετους’’ περιλαμβάνονται και οι δημοσιογράφοι που παραδοσιακά κανονίζουν συναντήσεις με βουλευτές στο εντευκτήριο. Πολλοί συνάδελφοι που επιχείρησαν σήμερα να περάσουν από το εντευκτήριο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, άκουσαν την ευγενική μεν, επίμονη δε παρατήρηση των υπευθύνων ‘’ Παρακαλώ περάστε έξω! ’’.

Οι βουλευτές που έθεσαν το θέμα, ανάμεάα τους και η Φωτεινή Πιπιλή, έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι τα παράπονα δεν αφορούν τους δημοσιογράφους. Από την πλευρά του προέδρου έκαναν λόγο για παρεξήγηση και τόνιζαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να απαγορευτεί στους δημοσιογράφους η ελεύθερη κίνηση σε χώρους που μπορούν να επικοινωνούν με τους βουλευτές. Ίδωμεν..!

Δεξί Xtreme
Οι πoλίτες για τα νησιά μας ζητούν να συγκεκριμενοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για τη διαχείριση των απορριμμάτων


Η επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης "Πολίτες για τα Νησιά μας" και δημοτική Σύμβουλος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Θέκλα Κίζη, σε επιστολή της προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Φώτιο Μαυρομμάτη μεταξύ άλλων ζητεί να συγκεκριμενοποιηθεί η ημερομηνία συνεδρίασης με αποκλειστικό θέμα την ίριση απορριμμάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» για να συζητηθεί πρόταση που υπέβαλε κατά την δεύτερη συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου

Νάξος 10/2/2011

Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ.Φώτιο Μαυρομμάτη
Κε Πρόεδρε ,
Έχοντας υπόψιν...


1.ότι η ιεράρχηση στην διαχείριση των αποβλήτων τοποθετεί την πρόληψη ως πρώτη προτεραιότητα και την τελική διάθεση υπολειμμάτων σε ΧΥΤΥ ως τελευταία,
ότι η διαλογή στη πηγή και η ανακύκλωση απορριμμάτων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και τα εναπομείναντα υλικά που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν πλήρως θα πρέπει να υποστούν την πιο φιλική για......
το περιβάλλον διαχείριση ,

2.Την επί σειράν ετών υστέρηση του Δήμου μας ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων προς όφελος του οικοσυστήματος

3.την αποσπασματική πληροφόρηση για τις ενέργειες και το πρόγραμμα της νέας δημοτικής αρχής στις ανωτέρω κατευθύνσεις , καθώς και το επείγον του ζητήματος

Ζητούμε να υλοποιηθεί η πρόταση που υποβάλαμε στο δεύτερο κατά σειράν Δημοτικό Συμβούλιο του Ιανουαρίου, δηλαδή να συγκεκριμενοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ασχοληθεί με το θέμα « Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Σε αναμονή απαντήσεώς σας

Θέκλα Κίζη

Σαμαράς προς κυβέρνηση: “Έχετε χάσει την μπάλα”

Βαρυσήμαντη πολιτική παρέμβαση έκανε σήμερα εκάκτως ο  πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαράς, κατά την διάρκεια συζήτησης επερώτησης για τα αγροτικά

Σήμερα ζούμε ημέρες αναβρασμού του αγροτικού κόσμου, τόνισε στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Σαμαράς, ο οποίος (αναβρασμός) οφείλεται αφενός στην οργή των αγορτών από την διάψευση των προεκλογικών υποσχέσεων του ΠΑΣΟΚ και αφετέρου στο ότι η κυβέρνηση  καταφεύγει σε πρωτοφανείς μεθόδους τρομοκράτησης και καταστολής, όπως η απαγόρευση της «συνάθροισης» Το κακό δεν είναι μόνο ότι έτσι μας φέρνετε πίσω σε άλλες εποχές. Το πολύ χειρότερο είναι ότι έτσι επισπεύδετε και διευκολύνετε αυτό που υποτίθεται ότι θέλετε να αποφύγετε: Την κοινωνική έκρηξη!

Σαν να πήρατε απόφαση να «λιώσετε» τον αγροτικό κόσμο: τον κοροϊδέψατε για να πάρετε την ψήφο του κι ύστερα τον χτυπάτε απ' όλες τις πλευρές: με τα φωτοβολταϊκά που τους ξεγελάσατε, με τα μεγάλα έργα που τα ματαιώσατε, από την πλευρά του κόστους που το αυξήσατε, από την πλευρά των ασφαλιστικών εισφορών που τις αυξήσατε κι αυτές, από την πλευρά των αποζημιώσεων που τις δίνετε μειωμένες, από την πλευρά του εισοδήματος που το ρίξατε κι αυτό. Και τώρα τους συλλαμβάνετε επειδή… «συναθροίζονται»! Αν είναι ποτέ δυνατό.

Τα άλλα σημεία της ομιλίας του ο κ. Σαμαράς ΕΔΩ :

Συνάντηση για δημιουργία Ενιαίου Φορέα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Νάξου

        Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9  Φεβρουαρίου συνάντηση μεταξύ των προέδρων και εκπροσώπων των Επαγγελματικών φορέων: Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου, Ένωσης Ξενοδόχων, Ένωσης Ενοικιαζομένων Δωματίων, Σωματείου Μαζικής Εστίασης «Φιλοξενία» με θέμα την δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης. Η συζήτησε διήρκεσε τρείς ώρες μέσα σε κλίμα σύμπνοιας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων.

      Επισημάνθηκε η ανάγκη δημιουργίας του Φορέα είτε με την συμμετοχή του Δήμου είτε μόνο με την συμμετοχή των επαγγελματικών φορέων. Έγινε αναφορά στο πετυχημένο παράδειγμα της Ρόδου με τον ΠΡΟΤΟΥΡ ( Οργανισμό Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού) . Οι φορείς προχωρούν άμεσα σε διερεύνηση της δομής και της λειτουργίας της ΠΡΟΤΟΥΡ με σκοπό να καταλήξουν στην δημιουργία του καταστατικού του αντίστοιχου φορέα της Νάξου. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο αντιπροσωπεία των Φορέων να μεταβεί στην Ρόδο ώστε να συναντηθεί με στελέχη του Φορέα και να συζητήσει την αποτελεσματικότητα και την λειτουργία του.

    Τέθηκε τέλος το Θέμα της Αξιοποίησης της Μελέτης Δομής και Βιωσιμότητας του Ενιαίου φορέα( Μελέτη Hospitality & Tourism- Μιχαηλίδη)  η οποία έχει κολλήσει στο Δήμο  και άγνωστο για ποιους λόγους δεν διατίθενται στους Φορείς για διαβούλευση με το Δήμο.

ΧΟΥΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ


Ευχαριστούμε το kilkistoday.gr και το lavreotiki.com για τα βίντεο.
Μανώλης εξ Απειράνθου

Μετά την αθώωση των Έξι από τον Άρειο Πάγο

Γράφει ο Μίκης 
Πρωτοπαπαδάκης
Η αναψηλάφηση της Δίκης των Έξι από τον Άρειο Πάγο έγινε, όπως προβλέπει ο Νόμος, με βάση επίσημες δηλώσεις προσώπων που είχαν πλήρη γνώση περί τα πράγματα και που διατυπώθηκαν έξι έως δέκα χρόνια μετά την Δίκη. 

Το περιεχόμενο των υπόψη δηλώσεων είναι φανερό πως δεν ήταν γνωστό στους Στρατοδίκες που δίκασαν τους Έξι το 1922. Επειδή οι δηλώσεις ήσαν ανεπιφύλακτα υπέρ της αθωότητας των εκτελεσθέντων, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, αν τις είχαν υπόψη τους τότε, θα είχαν κηρύξει αθώους τους κατηγορηθέντες. 

Στην περίπτωση αυτήν, δεν ήταν δυνατόν να γίνει κυριολεκτικά επανάληψη της Δίκης, επειδή όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν αποβιώσει, και επειδή τα δήθεν ποινικά εγκλήματα για τα οποία είχαν κατηγορηθεί, είχαν παραγραφεί λόγω παρόδου τόσων ετών. 

Γι' αυτό, το Ανώτατο Δικαστήριο απλώς έκρινε, με την διαδικασία που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας, ότι το Έκτακτο Στρατοδικείο του 1922 υπέπεσε σε πλάνη περί τα πράγματα, διότι δεν είχε υπόψη τα στοιχεία που ήρθαν στο φως αργότερα. 

Έτσι, με την απόφασή του 1675/2010 ο Άρειος Πάγος κατάργησε την καταδικαστική απόφαση του Στρατοδικείου. Τώρα, είναι λάΘος να λέμε ότι οι Έξι καταδικάσθηκαν σε θάνατο, αφού σχετική δικαστική απόφαση δεν υπάρχει. 

Παραμένει, όμως, το ερώτημα, τι επιχειρήματα χρησιμοποίησαν οι κατήγοροι, για να επιτύχουν το ποθούμενο γι' αυτους, που ήταν η θανατική ποινή. Το θέμα δεν μπορούσε να εξετασθεί στην διαδικασία της αναψηλάφησης, για τους λόγους που αναφέραμε. Έχει, όμως, ενδιαφέρον κοινωνικό, ιστορικό, ηθικό και νομικό. 

Μια πρώτη προσέγγιση του κατηγορητηρίου έγινε σε πρόσφατη ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Κηφισιά, στην αίθουσα της πινακοθήκης Κουβουτσάκη. Παρέστησαν στο ακροατήριο ανώτατοι Δικαστικοί, πολιτικοί, μέλη της περιφερειακής αυτοδιοίκησης Κυκλάδων και πλήθος ενδιαφερομένων πολιτών. 

Την ημερίδα άνοιξε ο ε.τ. Αντιπρόεδροος του Αρείου Πάγου κ. Μιχάλης Δέτσης, ο οποίος εστίασε την προσοχή του στην κατηγορία που διατυπώθηκε στο κατηγορητήριο, ότι η επανενθρόνιση του Βασιλιά Κωνσταντίνου, την οποία προκάλεσαν οι κατηγορηθέντες, έγινε αιτία να διακόψουν οι Μεγάλες Δυνάμεις την υποστήριξη προς την Ελλάδα . 

Συγκεκριμένα, ο κ. Δέτσης τόνισε ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις ουδέποτε μας βοήθησαν. Χαρακτηριστικό, είπε, είναι το γεγονός ότι δεν προχώρησαν ούτε στην καταβολή δανείων, που είχαν συμφωνηθεί με την Κυβέρνηση Βενιζέλου, πριν ακόμη γίνει λόγος για την κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό. Επομένως, όχι μόνον δεν μας βοηθούσαν την εποχή εκείνη, αλλά ούτε τις υποχρεώσεις που είχαν ανλάβει προς το ελληνικό Κράτος δεν εκπλήρωσαν. Αυτά, πολύ πριν από την επανενθρόνιση του Κωνσταντίνου,  που έγινε τον Νοέμβριο του 1920. 

Δεύτερος μίλησε ο ε.τ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Γεώργιος Ζορμπάς, ο οποίος έδειξε το έωλο και αστήρικτο του κατηγορητηρίου. Παραθέτουμε μερικά από τα σημεία στα οποία αναφέρθηκε : 

 «...παρέδωσαν στους Τούρκους αποθήκες του ελληνικού στρατού πλήρεις με όπλα...». Αόριστη, αστήρικτη κατηγορία. Ποιές αποθήκες παρέδωσαν ; Τι όπλα είχαν αυτές μέσα ; Πότε έγινε η παράδοση ; Τα στοιχεία αυτά έπρεπε να αναφέρονται, για να είναι αξιόπιστη η κατηγορία. 

 «...ενήργησαν συστηματικό κλονισμό του ηθικού του ελληνικού στρατού...».  Ασαφής και αόριστη κατηγορία, όπως η προηγούμενη :Τι μέσα χρησιμοποίησαν για να επιτύχουν κάτι τέτοιο ; 

 «...οι ενέργειές τους αποσκοπούσαν στην στερέωση του Θρόνου...». Πώς ήταν δυνατόν να στερεωθεί ο θρόνος με την παράδοση όπλων στον εχθρό και τον κλονισμό του ηθικού του στρατού ; 

Μετά μίλησε ο κ. Νίκος Βασιλάτος, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, Νομικός Υποστηρικτής της αίτησης του γράφοντος προς τον Άρειο Πάγο για την αναψηλάφηση της Δίκης. Αναφέρθηκε στις δηλώσεις των Βενιζέλου, Παγκάλου και Παπαναστασίου που χρησιμοποιήθηκαν ως νέα στοιχεία για την αναψηλάφηση : 

ΕΝΙΖΕΛΟΣ (1929): Ουδέποτε επιστεύσαμε ότι οι κατηγορηθέντες διέπραξαν προδοσίαν κατά της Πατρίδος.

ΠΑΓΚΑΛΟΣ (1928) (που διενήργησε την ανάκριση και παρέδωσε τους κατηγορηθέντες στο Στρατοδικείο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας): Οι κατηγορηθέντες αναμφιβόλως ήσαν αθώοι. 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (1924) προς Βενιζέλο : Αν θέλετε να επανέλθει η χώρα στην συνταγματική τάξη, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, είναι να αναθεωρήσουμε την Δίκη των Έξι. 

Την ημερίδα επρόκειτο να κλείσει ο Μανώλης Γλέζος ωθούμενος από τον θαυμασμό του προς τον Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη και από την αντίθεσή του προς κάθε αδικία. Δεν μπόρεσε, όμως, να παρευρεθεί στην ημερίδα λόγω απασχόλησής του στην Πάρο, όπου έχει εκλεγεί Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Από τις πληροφορίες που έχουμε, θα ακολουθήσουν και άλλες μελέτες για την ερμηνεία του θέματος εις βάθος. Τέτοιες μελέτες εις βάθος έχουν γίνει ελάχιστες μέχρι σήμερα, επειδή υπήρξε ένα είδος λογοκρισίας στα Πανεπιστήμιά μας, που απαγόρευε στους φοιτητές να ασχολούνται με το θέμα των Έξι. Παρόμοια λογοκρισία έχει ασκηθεί και προς ερευνητές, που είχαν την πρόθεση να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα.
 

Μεγάλη μαγκιά Παπακωνσταντίνου: 1 δις έλλειμμα με το καλημέρα!!...

Σε τραγική οικονομική κατάσταση και κάθε μήνα ένα βήμα πιο κοντά στη χρεοκοπία οδηγούν την Ελλάδα οι πεφωτισμένοι μάγοι ΓΑΠ-ΠΑΠ!! Διαβάστε μερικά οικονομικά στοιχεία από τον πρώτο μήνα του 2011 για να δείτε ότι με την πολιτική των συνεχών μέτρων και αυξήσεων της φορολογίας μας οδηγούν ολοταχώς στον γκρεμό:

1ον. Τα καθαρά έσοδα τον Ιανουάριο μειώθηκαν κατά 9,2%, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 8,6%.

Παρατηρείται, συνεπώς, μία υστέρηση 994 εκατ. ευρώ έναντι του ετήσιου στόχου, 513 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα όπου η χώρα λειτουργούσε ακόμα με τη φόρα της ΝΔ και του Καραμανλή, ή 281 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού για τον πρώτο μήνα του 2011.

2ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τον πρώτο μήνα του έτους, μειώθηκαν κατά 14,7%, έναντι ετήσιου στόχου για οριακή αύξηση κατά 0,6%.

3ον. Οι δαπάνες για την εξόφληση παλαιών οφειλών νοσοκομείων, δείγμα λογιστικών ακροβασιών, τον πρώτο μήνα του έτους, ανήλθαν στα 3,4 δισ. ευρώ, όταν για όλο το 2011, ο Προϋπολογισμός τις εκτιμούσε στα 420 εκατ. ευρώ.

4ον. Η ύφεση έχει, ήδη, διαμορφωθεί στο 3ο τρίμηνο του 2010, στο 4,6%, έναντι στόχου στον Προϋπολογισμό για 3% το 2011 (το ΚΕΠΕ εκτιμά ότι η ύφεση θα διαμορφωθεί στο 3,5% το 2011).

5ον. Ο πληθωρισμός διατηρεί τη δυναμική του, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου, και διαμορφώθηκε στο 5,2% τον προηγούμενο μήνα, έναντι στόχου στον Προϋπολογισμό για 2,2% το 2011.

6ον. Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 13,9% τον τελευταίο Νοέμβριο, έναντι στόχου στον Προϋπολογισμό για 12,1% το 2010 (και 14,6% το 2011).

Τα σχόλια περιττεύουν

Άνω-Κάτω έκανε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κύριος Μάτσικας

Σε σημαντικές αποκαλύψεις προβαίνει η Παρασκευή +13 σχετικά με την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Μάτσικα και εργαζομένων, με τον διευθυντή του Πρακτορείου να μην δέχεται την απόφαση του ΔΣ να παραμείνει εκπρόσωπος των εργαζομένων ο Μιχάλης Ψύλος. ( Απίστευτα πράγματα.),και ο κύριος Μάτσικας δεν το δέχεται! Αν ξαναγίνουν εκλογές, «κάτι που θεωρείται πιθανό» και επανεκλεγεί ο κ.Ψύλλος, τι θα κάνει ο κ.Μάτσικας;

Εν, τω μεταξύ στάσεις εργασίας και πιθανόν απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκινούν οι εργαζόμενοι στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως αποφάσισε η συνέλευσή τους αφού για Τρίτη φορά το τελευταίο εξάμηνο πληρώνονται με δεκαπέντε μέρες καθυστέρηση και βάλε. Το αστείο είναι πως τα χρήματα πρόκειται για μισθούς στο πλαίσιο της τακτικής επιχορήγησης , δηλαδή για χρήματα που έχουν εγκριθεί, απλά σύμφωνα με την εξήγηση που τους δόθηκε οι υπηρεσίες της Γραμματείας του υπ.Οικονομικών ζητά πολλά δικαιολογητικά , και δεν προκλαβαίνουν να.διεκπεραιωθούν. Την ίδια στιγμή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ εργαζομένων και κ.Μάτσικα. Ο τελευταίος με μία αιφνιδιαστική κίνηση στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο έθεσε εκτός ημερησία διάταξης το θέμα για απομάκρυνση του εκπροσώπου των εργαζομένων, κ.Ψύλου, γιατί υποστήριξε πως ήταν ταυτόχρονα και υπεύθυνος του τμήματος της τηλεόρασης! (Αν είναι δυνατόν.)

Αν ήταν παράνομη η τοποθέτηση του κ.Ψύλου, όπως ειπώθηκε στη Γενική Συνέλευση γιατί ο κ.Πεταλωτής ανακοίνωσε το όνομά του ως μέλος του ΔΣ ; Δεν τον είχε πληροφορήσει ο  κ.Μάτσικας. Επί δέκα μήνες ο κ.Μάτσικας ανέφερε τον κ.Ψύλο στα έγγραφά του με την ιδιότητητά του, ενώ εδώ και δύο χρόνια δεν έχει τεθεί από κανέναν ζήτημα στο Πρακτορείο. Είναι σαφές, όπως τονίστηκε στην συνέλευση, ότι ο διευθυντής του πρακτορείου ήθελε να μη συμμετάσχει ο Μιχάλης Ψύλος στο ΔΣ του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

 Πηγή     : Π+13

Συντονισμός δράσης ανάμεσα στον Υφυπουργό Οικονομίας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Ρήγα, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ΟΤΑ της Περιφέρειας


panagiotisrigas

Την Κέα επισκέφτηκε ο Υφυπουργός Οικονομίας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Παναγιώτης Ρήγας, ανήμερα της εορτής του Αγίου Χαράλαμπου, με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου του νησιού, και είχε συνάντηση με το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή Κέας, με παρουσία των Αντιπεριφεριαρχών κ.κ. Πουσσαίου και Μακρυωνίτη και του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αντώνη Κοκκιασμένου.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν το πλαίσιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που έπληξαν το νησί της Τζιας πριν λίγες μέρες και κυρίως η επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση έργων υποδομής και ανάπτυξης (βιολογικός καθαρισμός, σχολική στέγη, οδικό δίκτυο, έργα ύδρευσης και άλλα), που αποτελούν προτεραιότητα για το νησί της Κέας.
Ο Υφυπουργός, κ. Παναγιώτης Ρήγας, δεσμεύτηκε ότι, στα πλαίσια της θεσμικής συνεργασίας, που οφείλει να έχει με την Περιφερειακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και πάντα μέσα στις αρμοδιότητές του, θα συνδράμει για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Συνεχίζοντας την τακτική επικοινωνία και συνεργασία του με εκπροσώπους των Περιφερειακών Αυτοδιοικητικών Θεσμών, ο Υφυπουργός, κ. Παναγιώτης Ρήγας, είχε συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιάννη Μαχαιρίδη.
Αντικείμενο της συζήτησης, μεταξύ άλλων, ήταν ο συντονισμός για την έναρξη υλοποίησης έργων και δράσεων που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με έργα υποδομής που δεν μπορούν να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου της Περιφέρειας 2007-2013. Η χρηματοδότηση του εν λόγω προγράμματος θα γίνει, αποκλειστικά, από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα υπάρξει κανονισμός διαχείρισης και επιτροπή παρακολούθησης στην οποία πρωτεύοντα ρόλο έχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο ρόλος του Υπουργείου Οικονομίας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι καθαρά συντονιστικός και διαχειριστικός.
Μέσα στο 2011, με βάση προτεραιότητα που θα καθορίσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα επιταχυνθεί η υλοποίηση αυτού του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων γιά την αποκατάσταση Επαρχιακού και Αγροτικού Οδικού Δικτύου Νάξου

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
 


Οι συνεχείς και έντονες νεροποντές που έπληξαν τη Νάξο στις αρχές Φεβρουαρίου προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες σε διάφορα σημεία του νησιού. 
Όπως αναφέρεται ενδεικτικά, πλημμύρησε η περιοχή του Αγίου Γεωργίου, τα χαντάκια γέμισαν φερτά υλικά και μπάζα, ενώ κατολισθήσεις σημειώθηκαν, μεταξύ άλλων, στο δρόμο Κωμιακής – Απόλλωνα, στην Πόρτα της Κορώνου, στο Σκαδό κλπ.  
Τα παραπάνω επαναφέρουν το πρόβλημα της κάκιστης κατάστασης των επαρχιακών και αγροτικών δρόμων του νησιού, γεγονός που δυσχεραίνει τις μετακινήσεις και υποβαθμίζει την επαγγελματική, κοινωνική, εκπαιδευτική και οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων της ορεινής, κυρίως, Νάξου. Είναι χαρακτηριστικό, ότι με τις τελευταίες πλημμύρες πολλοί αγροτικοί δρόμοι ισοπεδώθηκαν και μετατράπηκαν σε ρέματα. 
Είναι πρόδηλο, ότι σημαντικός αριθμός επαρχιακών και αγροτικών δρόμων χρειάζονται στρώσιμο εξαρχής. Ωστόσο, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι αδύνατο να ανταποκριθεί μόνος του με τα λίγα μηχανήματα που διαθέτει.   

Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σε ποιες  ενέργειες σκοπεύει να προχωρήσει  για  την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του οδικού  δικτύου της Νάξου, επαρχιακού και αγροτικού;
Θα συνδράμει το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με τις αναγκαίες υποδομές (τεχνολογία, μηχανήματα, εγκαταστάσεις), προκειμένου ο Δήμος να μπορεί με αυτάρκεια να ανταποκρίνεται σε παρόμοια προβλήματα που δυσχεραίνουν  σημαντικά τη ζωή κατοίκων που ζουν στα ορεινά του νησιού;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός
 

 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
 
Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 
Θέμα: Διακοπή λειτουργίας Αθλητικού Γυμνασίου Ερμούπολης
 
Το Αθλητικό Γυμνάσιο Ερμούπολης διέκοψε τη λειτουργία του στα μέσα της χρονιάς και στους μαθητές ανακοινώθηκε η ανακατανομή τους στα τμήματα που λειτουργούν στο πλαίσιο του 3ου Γυμνασίου της πόλης. 
Η αρνητική αυτή εξέλιξη για τους μαθητές που φοιτούσαν στο Αθλητικό Γυμνάσιο είχε δρομολογηθεί από τις αρχές της σχολικής χρονιάς με τη μη πρόσληψη Γυμναστών. Δύο μήνες αργότερα, το Νοέμβριο, οι γονείς υποχρεώθηκαν να υπογράψουν υπεύθυνες δηλώσεις για την ίδια μεταφορά των μαθητών στους χώρους άθλησης με την παράλληλη διαβεβαίωση του υπεύθυνου της β/βάθμιας Εκπαίδευσης ότι θα προσλαμβάνονταν σύντομα οι απαραίτητοι Γυμναστές. 
Με ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων Δήμου Ερμούπολης εκφράζει  τη διαμαρτυρία της για τη διακοπή της λειτουργίας του Αθλητικού Γυμνασίου «στο μέσο μάλιστα της σχολικής περιόδου» τονίζοντας ότι δεν ελήφθησαν υπόψη «οι ανάγκες των παιδιών, η επιθυμία τους για άθληση , η ανάγκη για μια εκπαιδευτική συνέχεια και συνέπεια». 

Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

Ποιοι λόγοι οδήγησαν στη διακοπή της λειτουργίας του Αθλητικού Γυμνασίου Ερμούπολης στα μέσα της σχολικής περιόδου, όπως και στην υποβάθμιση άλλων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων όπως π.χ. της ενισχυτικής διδασκαλίας, επιλογές με αρνητικό αντίκτυπο για την ομαλή παιδαγωγική και αθλητική εξέλιξη των φοιτούντων μαθητών, οι οποίες συρρικνώνουν και υποβαθμίζουν το Δημόσιο Σχολείο;Οι ερωτώντες βουλευτές : Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης,Νίκος Τσούκαλης
 
 

Ερωτήσεις στη Βουλή για Νάξο και Σύρο

10.2.11

 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Συντήρηση 1ου Νηπιαγωγείου Νάξου 
 
Οι μικροί μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείου Νάξου είναι αναγκασμένοι να παρακολουθούν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα υπό από αντίξοες συνθήκες, καθώς το κτίσμα στο οποίο στεγάζεται το σχολείο, δεν έχει συντηρηθεί ποτέ από την κατασκευή του εδώ και 25 χρόνια. 
Οι γονείς των μικρών μαθητών έχουν επανειλημμένα θέσει το θέμα υπόψη των  τοπικών αρχών ζητώντας άμεση παρέμβαση, συγκεκριμένα, την εκτέλεση εργασιών για την κατάλληλη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου και την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων του σχολείου.
Σημειώνεται εξάλλου, ότι με κάθε βροχόπτωση δημιουργούνται στο προαύλιο του σχολείου λίμνες με νερό, ενώ οι αίθουσες πλημμυρίζουν. Οι επικίνδυνες πλάκες του πεζοδρομίου και οι πεσμένοι σοβάδες συμπληρώνουν την απαράδεκτη εικόνα ενός ακατάλληλου για μάθηση περιβάλλοντος, το οποίο θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πεντάχρονων παιδιών. 
 
Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
 
Θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες φοίτησης και διδασκαλίας στο 1ο Νηπιαγωγείο Νάξου; 
Θα εκπονήσουν μελέτη για την άμεση διαμόρφωση και τον ευπρεπισμό του προαύλιου χώρου καθώς και για την τοποθέτηση νέων κουφωμάτων στις εγκαταστάσεις του εν λόγω Νηπιαγωγείου;
 
Οι ερωτώντες βουλευτές: Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης,Νίκος Τσούκαλης,Γρηγόρης Ψαριανός

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Ξενοδόχων ΝάξουΚοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Ξενοδόχων Νάξου

Νάξος 04/02/2011

Αρ. πρωτ. 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H ΈΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΑΞΟΥ

έχει την τιμή να σας προσκαλέσει

την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 20:00 μ.μ.

στην τελετή αγιασμού της νέας χρονιάς ,

καθώς και στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

που θα πραγματοποιηθεί

στην αίθουσα δεξιώσεων

του ξενοδοχείου NAXOS RESORT.

Θα ακολουθήσει δεξίωση

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Στρατούρης Ελευθέριος Μαργαρίτης Ιωάννης

Ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων Νάξου

Νάξος 04/02/2011

Η Ένωση Ξενοδόχων Νάξου σας ενημερώνει ότι όποιο από τα μέλη της επιθυμεί να συμμετάσχει ως εκπρόσωπος της, στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, που λαμβάνει μέρος, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, να δηλώσει συμμετοχή το συντομότερο δυνατόν στη γραμματεία του συλλόγου.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Στρατούρης Ελευθέριος Μαργαρίτης Ιωάννης

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΤΑ!

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΒΛΕΨΙΑ Ή ΣΚΟΠΙΜΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ;
Του ΤΡΥΦΩΝΑ ΔΑΡΑ*

Στον αέρα κινδυνεύουν να τιναχτούν τα κοινωνικά προγράμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης
όπως το «Βοήθεια στο σπίτι» αλλά και μόνιμες κοινωνικές και προνοιακές δομές, όπως οι
παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΑΠΗ κ.λπ.
Αιτία αυτή τη φορά δεν είναι το σχεδόν διαχρονικό πρόβλημα της έλλειψης
χρηματοδότησης, αφού π.χ. για το πρόγραμμα

«Βοήθεια στο σπίτι» και το
πρόγραμμα «Μονάδες κοινωνικής μέριμνας» που κινδυνεύουν περισσότερο, εξασφα
λίστηκε και για το 2011 τουλάχιστον η κοινοτική χρηματοδότηση με αποτέλεσμα να σωθούν
(έστω πρόσκαιρα) οι 4.500 θέσεις εργασίας στις 1.050 σχετικές δομές (που θα γίνουν
βέβαια πολύ λιγότερες με τον "Καλλικράτη" λόγω συγχωνεύσεων) και να συνεχίσουν να
εξυπηρετούνται οι 80.000 ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.λπ. που ωφελούνται.
Το πρόβλημα το δημιουργεί ο ίδιος ο "Καλλικράτης" και αν δεν υπάρξει άμεση
νομοθετική ρύθμιση τότε η αυτοδιοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι εξυπηρετούμενοι
πολίτες θα βρεθούν μπροστά σε σοβαρό αδιέξοδο.
Πώς έχει η υπόθεση: Σύμφωνα με τον "Καλλικράτη" κάθε δήμος μπορεί να διαθέτει
-κατά βάση- μόνο ένα ΝΠΔΔ και μια κοινωφελή δημοτική επιχείρηση (ή δυο ΝΠΔΔ αν
δεν έχει κοινωφελή επιχείρηση). Το ΝΠΔΔ του δήμου και η δημοτική επιχείρηση όμως
δεν μπορούν να έχουν κοινούς τομείς δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων. Δηλαδή δεν
μπορούν και οι δυο φορείς ταυτόχρονα να ασκούν αρμοδιότητες «κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης» όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 75 του Δημοτικού-Κοινωνικού Κώδικα
και το άρθρο 94 του "Καλλικράτη". Αν υπάρχει δηλαδή στον καλλικρατικό δήμο έστω ένα
ΚΑΠΗ ή ένας παιδικός σταθμός που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ (κι αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα
γιατί όταν οι πρώην κρατικοί παιδικοί σταθμοί μεταφέρθηκαν στους δήμους, έπρεπε
1 / 2
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΤΑ!
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
οπωσδήποτε να έχουν τη μορφή ιδιαίτερου ΝΠΔΔ και όχι ας πούμε δημοτικής υπηρεσίας)
τότε κανένα από τα κοινωνικά και προνοιακά προγράμματα («Βοήθεια στο σπίτι», παιδικοί
και βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων-ΚΗΦΗ, κέντρα
διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ κ.λπ.) δεν μπορεί πλέον να υλοποιείται από την
κοινωφελή επιχείρηση του δήμου, αφού ανήκουν στην ίδια κατηγορία αρμοδιοτήτων!
Εξαιρούνται μόνο τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών-ΚΔΑΠ που θεωρείται
εκπαιδευτική και όχι κοινωνική δραστηριότητα.
Το πρόβλημα δεν λύνεται ούτε με μεταφορά προγραμμάτων από το ΝΠΔΔ στην
επιχείρηση ή το αντίστροφο ώστε να συγκεντρωθούν σε έναν φορέα οι
αρμοδιότητες. Κι αυτό γιατί ο "Καλλικράτης" προβλέπει μεταφορά προγραμμάτων (όπως
και προσωπικού κ.λπ.) μόνο από τα συγχωνευόμενα ΝΠΔΔ στο ένα και ενιαίο ΝΠΔΔ του
νέου δήμου και αντίστοιχα από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις στη μια και ενιαία
επιχείρηση του νέου δήμου και όχι από ΝΠΔΔ σε επιχειρήσεις και το αντίστροφο. Αυτό
στην πράξη σημαίνει ότι οι κοινωφελείς επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να έχουν στους
σκοπούς τους πια σχετικές δραστηριότητες και χάνουν μάλιστα όλα τα προγράμματα
χρηματοδότησης στα οποία έχουν ενταχθεί με την απόφαση συγχώνευσης!
Σοβαρό πρόβλημα θα έχουν και οι εργαζόμενοι στις δομές και τα προγράμματα
αυτά. Κι αυτό γιατί μεταφορά προσωπικού προβλέπεται μόνο για τις περιπτώσεις των
εργαζομένων στις επιχειρήσεις που έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου και επιπλέον η
διάταξη αυτή αφορά μόνο επιχειρήσεις που συγχωνεύονται (παρ 4 άρθρο 109 ν. 3852/10).
Δηλαδή οι εργαζόμενοι στα προγράμματα αυτά με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου
απολύονται σε κάθε περίπτωση και επίσης όλοι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις των
δήμων που διαθέτουν μόνο μία κοινωφελή επιχείρηση (δηλ. δεν θα υπάρχει συγχώνευση) θα
έχουν την ίδια μοίρα, είτε είναι αορίστου είτε είναι ορισμένου χρόνου!
Τα προβλήματα όμως δεν τελειώνουν εδώ. Γιατί υπάρχουν δομές και προγράμματα που αν
υλοποιούνται μέσω ΝΠΔΔ και όχι από δημοτική επιχείρηση δεν μπορούν να
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ!
Το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό και αφορά το σύνολο σχεδόν των δήμων, που
έμπειροι αυτοδιοικητικοί εκφράζουν την απορία τους για τη νομοθετική αυτή αβλεψία.
Εκτός βέβαια αν, όπως τουλάχιστον ορισμένοι από αυτούς υποψιάζονται, δεν πρόκειται για
αβλεψία αλλά για ηθελημένη παράλειψη που υποκρύπτει πρόθεση περικοπής ή και
εγκατάλειψης της χρηματοδότησης των κοινωνικών προγραμμάτων.
Αν οι υποψίες αυτές δεν έχουν βάση πάντως, η μόνη λύση είναι η άμεση νομοθετική
παρέμβαση της Πολιτείας για την άρση αυτού του αδιεξόδου και την απρόσκοπτη
εκτέλεση των κοινωνικών προγραμμάτων των ΟΤΑ.
*Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ελευθερία Καλαμάτας, 06.02.2011