Blogger Gadgets

slider

Το gmail του naxios

Στείλτε μας Ειδήσεις-Σχόλια-Παρατηρήσεις-Αρθογραφία Στο email - naxios.blogspot.com@gmail.com Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων Η φωνή της ΝΑΞΟΥ.

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Αλλαγές στον Καλλικράτη - Καταργούνται τα Τοπικά Συμβούλια

Κατάργηση των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, ενιαία εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων σε όλη την έκταση του δήμου και όχι ανά δημοτική ενότητα, νέα Συμβούλια Δημοτικών ενοτήτων και  μεταφορά των πολεοδομιών στις Περιφέρειες  προβλέπει, μεταξύ άλλων, το τελικό πόρισμα της επιτροπή που επεξεργάστηκε το νόμο Καλλικράτη.  Οι προτάσεις αναμένεται να συμπεριληφθούν στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη βουλή. Τι αλλάζει στη Νάξο...

Ειδικότερα, προτείνεται η κατάργηση των σημερινών δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Τη θέση τους θα διαδεχτούν συμβούλια στα όρια των σημερινών δημοτικών ενοτήτων, τα οποία θα
ενισχυθούν με αποφασιστικές αρμοδιότητες. Έτσι, για την περίπτωση της Νάξου, καταργούνται όλα τα τοπικά συμβούλια όλων των κοινοτήτων (Δημοτικών και Τοπικών), τα οποία θα αντικατασταθούν από μόλις δύο Συμβούλια Δημοτικής Ενότητας (Δρυμαλίας και Νάξου), καθώς και από ένα σε κάθε νησί (Σχοινούσα, Δονούσα, Κουφονήσι, Ηρακλειά), τα οποία θα εκλέγονται ανεξάρτητα από τους κεντρικούς συνδυασμούς των υποψήφιων δημάρχων.
Κάθε Δημοτική Ενότητα θα διαθέτει το Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας και τον Πρόεδρό της, ο οποίος θα εκλέγεται έμμεσα, από τα ήδη εκλεγμένα μέλη της Ενότητας. Ο αριθμός των συμβούλων Δημοτικής Ενότητας θα καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της και με τον αριθμό των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων που την απαρτίζουν. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας θα εκλέγεται έμμεσα από το Συμβούλιο, μεταξύ των μελών του. Ο Πρόεδρος θα συμμετέχει στο δημοτικό συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου όταν συζητείται θέμα της δημοτικής ενότητας.
Επιγραμματικά, προτείνονται ακόμα:
·         Κατάρτιση ενιαίου ψηφοδελτίου για όλο το Δήμο για κάθε συνδυασμό  (χωρίς προϋποθέσεις υποψηφίων και χωρίς Δημοτικές Ενότητες) και ενιαία εκλογή των δημοτικών συμβούλων σε όλη την έκταση του Δήμου, χωρίς διαχωρισμό Δημοτικών Ενοτήτων Δρυμαλίας και Μ. Κυκλάδων
·         Μείωση των υποψήφιων συμβούλων, με ελάχιστο αριθμό υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων ίσο με τον αριθμό των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και μέγιστο ίσο με τον αριθμό των εδρών +10%.
·         Αποσύνδεση των συνδυασμών που μετέχουν στις εκλογές για το (κεντρικό) Δημοτικό Συμβούλιο από τους συνδυασμούς που καταρτίζονται σε κάθε Δημοτική Ενότητα
·         Αυτόνομη κατάρτιση συνδυασμών για κάθε Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας.
·         η κατανομή του συνόλου των εδρών του Δημοτικού/ Περιφερειακού Συμβουλίου από τον πρώτο γύρο με το σύστημα της απλής αναλογικής μεταξύ των συνδυασμών
·         Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας διεξαγωγής τοπικού δημοψηφίσματος όχι μόνο μετά από πρωτοβουλία των οργάνων του Δήμου, αλλά και κατόπιν λαϊκής πρωτοβουλίας, με αίτημα ενός ικανού, όχι όμως απαγορευτικού, αριθμού εκλογέων του Δήμου
·         Η ανάρτηση των βιντεοσκοπημένων συνεδριάσεων του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου και των επιτροπών αυτών
·         Με δεδομένη την πρόταση για κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών με τη σημερινή τους μορφή (Ν.Π.Δ.Δ.) και την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων από τον οικείο Δήμο (βλ. αναλυτικά παρακάτω), προτείνεται η επικαιροποίηση του σημερινού θεσμού των δημοτικών επιτροπών παιδείας,
·         Το δικαίωμα εκλέγειν να δοθεί στους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε.
·         Να εξεταστούν εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής στα τοπικά πράγματα και των λοιπών νομίμως διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών
·         Το όριο εκλογικής ενηλικότητας προτείνεται να μειωθεί στα 17 έτη και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές
·         Κατάργηση ειδικών επιτροπών (τουρισμού κ.α)
·         Η κατάργηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της στα Συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων
·         Η κατάργηση της Οικονομικής Επιτροπής και τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της είτε στα Συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στην Εκτελεστική Επιτροπή
·         Η αναβάθμιση του ρόλου του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, ώστε να αποφορτιστεί ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι από τις αμιγώς διεκπεραιωτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες και να είναι σε θέση να επιτελούν τον πολιτικό και επιτελικό τους ρόλο, παραμένοντας ωστόσο ο Γενικός Γραμματέας πολιτικό στέλεχος του Δήμου  
·         Η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων του Δήμου στις συνεδριάσεις είτε της Εκτελεστικής Επιτροπής είτε του Δημοτικού Συμβουλίου είτε και των δύο αυτών οργάνων, με δικαίωμα λόγου.
·         Η αντικατάσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης, από ένα Δημοτικό Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο, στο οποίο θα μετέχουν οι εκπρόσωποι όλων των βασικών φορέων της περιοχής
·         Η αναμόρφωση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ώστε αυτό να συγκροτείται από αιρετά μέλη, από τους ίδιους τους μετανάστες και πρόσφυγες που κατοικούν στα όρια του Δήμου, καθώς και από εκπροσώπους των φορέων αλληλεγγύης
·         Η θέσπιση της «εποικοδομητικής άρνησης ψήφου», προκειμένου μία παράταξη που επιθυμεί να μετέχει στη συζήτηση ενός θέματος να μπορεί – αρνούμενη ψήφο – να επιτρέπει στη Δημοτική/Περιφερειακή Αρχή να διαμορφώσει πλασματική πλειοψηφία
·         Η διαμόρφωση θεσμών και διαδικασιών «προδιαβούλευσης» πριν την εισαγωγή και ψήφιση σημαντικών θεμάτων στο Δημοτικό/Περιφερειακό Συμβούλιο
·         Η ενίσχυση του θεσμού του τοπικού δημοψηφίσματος ως τελικού καταφυγίου (ultimum refugium) για τη λήψη αποφάσεων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου/της Περιφέρειας, εφόσον δεν είναι δυνατή η επίτευξη συναίνεσης εντός του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου, βάσει ορισμένης διαδικασίας και χρονοδιαγράμματος.
·         Η αντιμισθία για όλους τους Αντιδημάρχους και έξοδα παράστασης σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους

 Αντίστοιχα, για τις περιφερειακές εκλογές, προτείνεται :
· Κατάργηση του θεσμού των άμεσα εκλεγόμενων χωρικών Αντιπεριφερειαρχών (βλ. παραπάνω)

· Καθιέρωση ελάχιστου αριθμού υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων ίσου με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα και μέγιστου αριθμού ίσου με τον αριθμό των εδρών +10%.
http://naxiotypia.gr/index.php/main/autodioikish/615-anatropi-kallikrath

Δεν υπάρχουν σχόλια :