Blogger Gadgets

slider

Το gmail του naxios

Στείλτε μας Ειδήσεις-Σχόλια-Παρατηρήσεις-Αρθογραφία Στο email - naxios.blogspot.com@gmail.com Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων Η φωνή της ΝΑΞΟΥ.

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Επιστολή έντονης δυσαρέσκειας του Περιφερειάρχη προς τον Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, για την κατανομή των πόρων του ΠΑΑ

«Η διαφωνία μου, ως αιρετός εκπρόσωπος της πλέον νησιωτικής Περιφέρειας της χώρας, με περισσότερα από πενήντα νησιά, ως προς την πρόταση του Υπουργείου, είναι σαφής και κατηγορηματική»

Την έντονη απογοήτευση του για το περιεχόμενο των προτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τα ποσοστά κατανομής των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) στις Περιφέρειες της χώρας, καθώς και για το ότι παρουσιάστηκε σε όλους η εικόνα ότι οι Περιφερειακές αρχές έχουν αποδεχθεί τις προτάσεις αυτές και έχουν συμφωνήσει με τα προτεινόμενα ποσοστά κατανομής,  εκφράζει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου.


Παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνεται, μαζί με έξι (6) ακόμα Περιφέρειες, στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες ( 1η Κατηγορία του άρθρου 59 παρ. 3α του ΚΑΝ 1305/2013 για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως ρητά αναφέρεται και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020), λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα της, κάτι που δικαιολογεί και ειδικό ποσοστό συγχρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ (85%), στην πρόταση κατανομής, αυτό όχι μόνο δεν αντικατοπτρίζεται, αλλά μάλιστα συμβαίνει το αντίθετο, αφού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατανέμονται μόλις το 2,89% των πόρων. Είναι δε απορίας άξιο το γεγονός ότι στην πρόταση που παρουσίασε ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, αναφέρονται τρεις Περιφέρειες που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης (Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο) αλλά όχι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, παραγνωρίζοντας τις ρητές προβλέψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να μειώνονται περαιτέρω οι εκχωρούμενοι πόροι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στα δύο προτεινόμενα σενάρια ανακατανομής.

«Η διαφωνία μου, ως αιρετός εκπρόσωπος της πλέον νησιωτικής Περιφέρειας της χώρας, με περισσότερα από πενήντα νησιά, ως προς την πρόταση του Υπουργείου είναι σαφής και κατηγορηματική»
 αναφέρει μεταξύ των άλλων στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης και προσθέτει πως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει θέσει κατ’ επανάληψη και προς τα στελέχη του Υπουργείου τα κριτήρια που κατά την άποψή της πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν για την κατανομή των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

¨Όπως αναφέρει ο κ. Χατζημάρκος, η προτεινόμενη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μεθοδολογία «θα μπορούσε να καταστήσει την κατανομή των πόρων του ΠΑΑ 2014-2020 συνολικά δικαιότερη και πιο αποτελεσματική, καταδεικνύοντας την αλληλεγγύη που πρέπει να διακρίνει κάθε δημόσια πολιτική, όπως αυτή που αφορά τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, ιδιαίτερα στις δραματικά δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας». 

 H επιστολή του Περιφερειάρχη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης


Ρόδος, 8 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ. : 5339


  Προς :
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Ευάγγελο Αποστόλου

Κοιν. :
¬¬- Γεν. Γραμ. Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
κ. Χαράλαμπο Κασίμη
 Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανταποκρίθηκε έγκαιρα και τεκμηριωμένα, είτε άμεσα, είτε έμμεσα (μέσω της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος) στην πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για συζήτηση και επεξεργασία των προτάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στις Περιφέρειες.

Οφείλω να σας εκφράσω την έντονη απογοήτευση μου για το περιεχόμενο των προτάσεων που τέθηκαν υπόψιν μας από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου καθώς και για το γεγονός ότι παρουσιάστηκε σε όλους η εικόνα ότι οι Περιφερειακές αρχές έχουν αποδεχθεί τις προτάσεις αυτές και έχουν συμφωνήσει με τα προτεινόμενα ποσοστά κατανομής. 

Η διαφωνία μου, ως αιρετός εκπρόσωπος της πλέον νησιωτικής Περιφέρειας της χώρας, με περισσότερα από πενήντα νησιά, ως προς την πρόταση του Υπουργείου είναι σαφής και κατηγορηματική.
Αποτελεί εδραιωμένη πεποίθηση μας η θέση ότι η γεωγραφική κατανομή των πόρων του Προγράμματος θα πρέπει να υπακούει σε μια συνολική και όχι αποσπασματική λογική, δηλαδή, να διατηρείται η ισορροπία μετά και την προσμέτρηση των πόρων που θα κατευθυνθούν στις Περιφέρειες της χώρας μέσα από τα μεταφερόμενα και συνεχιζόμενα έργα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2007 – 2013) και όχι μόνο από τους εκχωρούμενους πόρους.

Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνεται, μαζί με έξι (6) ακόμα Περιφέρειες, στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες (βλ. 1η Κατηγορία του άρθρου 59 παρ. 3α του ΚΑΝ 1305/2013 για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως ρητά αναφέρεται και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020), λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα της, κάτι που δικαιολογεί και ειδικό ποσοστό συγχρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ (85%), και ως εκ τούτου είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει ειδικό κριτήριο για την πριμοδότηση αυτών των Περιφερειών στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην πρόταση κατανομής, αυτό όχι μόνο δεν αντικατοπτρίζεται, αλλά μάλιστα συμβαίνει το αντίθετο, αφού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατανέμονται μόλις το 2,89% των πόρων, αν και επιβαρύνει με το μικρότερο ποσοστό από όλες τις Περιφέρειες (2,06%) τους εθνικούς πόρους που διατίθενται ως εθνική συγχρηματοδότηση του Προγράμματος. Είναι δε απορίας άξιο το γεγονός ότι στην πρόταση που τέθηκε υπόψιν μας από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, αναφέρονται τρεις Περιφέρειες που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης (Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο) αλλά όχι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, παραγνωρίζοντας τις ρητές προβλέψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με αποτέλεσμα να μειώνονται περαιτέρω οι εκχωρούμενοι πόροι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στα δύο προτεινόμενα σενάρια ανακατανομής !

Πρέπει επίσης να ληφθούν υπ’ όψη οι ανειλημμένες δεσμεύσεις και τα τμηματοποιημένα έργα που αφορούν στα μέτρα που εκχωρούνται, και η κατανομή αυτών ανά Περιφέρεια, γιατί αν δεν ληφθούν υπόψη ευνοούνται οι Περιφέρειες που μεταφέρουν αρκετά έργα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, προσθέτοντας έτσι πόρους στις κατανομές τους για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση της πρότασης κατανομής αποτελεί και η κατανομή πόρων από τα άλλα Διαρθρωτικά Ταμεία, από τα οποία, λόγω της στρεβλής εικόνας που δημιουργείται από την χρήση του ΑΕΠ ως αποκλειστικό δείκτη αναπτυξιακής δυναμικής (και μάλιστα με έτη αναφοράς προγενέστερα της οικονομικής κρίσης), η Περιφέρειά Νοτίου Αιγαίου έχει λάβει ιδιαίτερα περιορισμένους πόρους. Άρα πρέπει να υπάρξει και γι’ αυτό ειδικό κριτήριο.

Είναι τέλος προφανές ότι απαιτείται να γίνει ανακατανομή των πόρων μεταξύ των Μέτρων του Προγράμματος, όπως π.χ. από το Μέτρο των νέων αγροτών στο Μέτρο των σχεδίων βελτίωσης ή από το Μέτρο της δασικής οδοποιίας στο Μέτρο της αγροτικής οδοποιίας.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει θέσει κατ’ επανάληψη και προς τα στελέχη του Υπουργείου τα κριτήρια που κατά την άποψη μας πρέπει να ληφθούν υπόψιν για την κατανομή των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία είναι η νησιωτικότητα, η «στρέβλωση» που προκαλείται από τη χρήση του ΑΕΠ ως αποκλειστικού δείκτη ανάπτυξης ανά περιφέρεια, η χωροταξική κατάταξη των Περιφερειών σύμφωνα με το κριτήριο της σύγκλισης που επηρεάζει άμεσα τη χρηματοδότηση από την ΕΕ και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε Περιφέρειας στο αγροτικό ΑΕΠ της χώρας. Σε αυτά τα πλαίσια θα μπορούσαν να τεθούν αντίστοιχοι συντελεστές εξομάλυνσης κατανομής π.χ. 5% για τις νησιωτικές περιοχές, 5% για περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από τη στρεβλή εικόνα του ΑΕΠ τους, 10% για τις περιοχές που στερούνται χρηματοδότησης από την ΕΕ λόγω ταξινόμησης βάσει κριτηρίων σύγκλισης της ΕΕ, και 10% για περιοχές που έχουν αγροτικό ΑΕΠ πάνω από το μέσο όρο του αγροτικού ΑΕΠ της χώρας.Αυτή η μεθοδολογία θα μπορούσε να καταστήσει την κατανομή των πόρων του ΠΑΑ 2014-2020 συνολικά δικαιότερη και πιο αποτελεσματική, καταδεικνύοντας την αλληλεγγύη που πρέπει να διακρίνει κάθε δημόσια πολιτική, όπως αυτή που αφορά τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, ιδιαίτερα στις δραματικά δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.

Παραμένω στη διάθεση σας,

 
Με εκτίμηση,

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου


Γιώργος Χατζημάρκος


 Κοιν. : 
-    κ. Σαντορινιό Νεκτάριο, Βουλευτή Δωδεκανήσου
-    κ. Γάκη Δημήτριο, Βουλευτή Δωδεκανήσου
-    κ. Καματερό Ηλία, Βουλευτή Δωδεκανήσου
-    κ. Κόνσολα Μάνο, Βουλευτή Δωδεκανήσου
-    κ. Κρεμαστινό Δημήτριο, Βουλευτή Δωδεκανήσου
-    κ. Συρμαλένιο Νικόλαο, Βουλευτή Κυκλάδων
-    κ. Συρίγο Αντώνιο, Βουλευτή Κυκλάδων
-    κ. Μανιό Νικόλαο, Βουλευτή Κυκλάδων
-    κ. Βρούτση Ιωάννη, Βουλευτή Κυκλάδων 

Δεν υπάρχουν σχόλια :