Blogger Gadgets

slider

Το gmail του naxios

Στείλτε μας Ειδήσεις-Σχόλια-Παρατηρήσεις-Αρθογραφία Στο email - naxios.blogspot.com@gmail.com Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων Η φωνή της ΝΑΞΟΥ.

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ''ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ'' Σχετικά με τις συνεδριάσεις (13η και 14η) του Περιφερειακού Συμβουλίου


Διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου πραγματοποιήθηκε στην Ρόδο την 18η Νοεμβρίου 2014. Στην έναρξή της η περιφερειακή μας παράταξη κατέθεσε επιστολή στο Προεδρείο με την οποία αιτούνταν την συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως σοβαρών ζητημάτων που αφορούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τα οποία παραπέμφθηκαν να συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση. Πρόκειται για σημαντικά θέματα, όπως:
1. Η πορεία αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ). Είναι σημαντικό ότι δεν έχει γίνει καμία επίσημη ενημέρωση ούτε σχετικά με την τροποποίηση που ζητούσε από τον Απρίλη το Υπουργείο για να γίνει
εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία αλλά ούτε και σχετικά με την εφαρμογή του προηγούμενου ΠΕΣΔΑ.
Σημειώνουμε ότι το προσφάτως κατατεθέν Σχέδιο Νόμου για την «Ενίσχυση της Ανακύκλωσης και βελτίωση της Διαχείρισης των Αποβλήτων» που έθεσε το ΥΠΕΚΑ σε δημόσια διαβούλευση, αποτελεί ευθεία κυβερνητική παρέμβαση καθώς δίνεται η δυνατότητα στο ΥΠΕΚΑ να παρακάμπτει τις περιφέρειες και τους περιφερειακούς φορείς διαχείρισης, καταρτίζοντας «με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου» ειδικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων μιας Περιφέρειας, ή μέρους αυτής.
Όλα αυτά εντάσσονται στο αυστηρό πλαίσιο των φιλοεργολαβικών επιλογών της κυβέρνησης και της πλήρους ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων που θα επιβαρύνουν τόσο το περιβάλλον όσο και τις τσέπες των πολιτών.
Η Νησιωτική Ανατροπή ζητάει την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ ώστε να δημιουργηθεί συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και να δοθεί σαφής προσανατολισμός προς τη
- διαλογή στην πηγή
- ανακύκλωση σε ξεχωριστά ρεύματα των υλικών συσκευασίας
- κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων, των αποβλήτων από κλαδέματα και εργασίες κήπου και της λυματολάσπης
- κίνητρα για δημιουργία μονάδων ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
- μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ
- λειτουργία όλων των εναλλακτικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε μια αειφορική πορεία
με τρόπο ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι πολίτες αφού όσο περισσότερο καθυστερεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προβλεπόμενων στις οδηγίες 2008/98/ΕΚ και 2008/99/ΕΚ τόσο περισσότερα χρήματα θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες. Κι όλα αυτά λόγων των κακού δημοτικού, περιφερειακού και εθνικού σχεδιασμού.
2. Οι ιεραρχήσεις και οι προτεινόμενοι άξονες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) 2014-2020. Μαθαίνουμε για παράδειγμα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για συμμετοχή του Περιφερειάρχη σε σύσκεψη για την εξειδίκευση προτάσεων του Τομέα Υγείας, ο οποίος θεωρούμε ότι οφείλει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα νησιά μας, στα ΠΕΠ για την νέα Προγραμματική Περίοδο, χωρίς να έχει συζητηθεί τίποτα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
3. Το ξεπούλημα των αεροδρομίων που λειτουργούν στο Νότιο Αιγαίο (Σαντορίνης, Μυκόνου, Ρόδου και Κω) και την λήψη απόφασης, όπως είχε γίνει στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο για να εκφραστεί η αντίθεση του σώματος στην αδικαιολόγητη και επιζήμια αποκρατικοποίηση.
4. Οι απαραίτητες ενέργειες της περιφερειακής αρχής σχετικά με (α) τη Βίλα Άρτεμις, η οποία έχει επισκευαστεί με χρήματα της Περιφέρειας με σκοπό την κάλυψη αναγκών διαμονής των μεταναστών στη Λέρο και παραμένει κλειστή λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης την ώρα που δεκάδες άνθρωποι μένουν εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες του χειμώνα και στερούνται στοιχειωδών μέσων αξιοπρεπούς διαβίωσης (β) το υπ’αριθμ. Πρωτ. 42128/30-10-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καλούνται οι Περιφέρειες να προχωρήσουν σε κατάργηση και συρρίκνωση υπηρεσιών. Οφείλει η περιφερειακή αρχή να απαντήσει αρνητικά σε οποιαδήποτε προσπάθεια περαιτέρω μείωσης των υπηρεσιών και να καταστήσει σαφές ότι το Οργανόγραμμα που ψηφίστηκε πρόσφατα δεν μπορεί να τροποποιηθεί αλλά και χρήζει προσλήψεων μόνιμων υπαλλήλων για να λειτουργήσει αποτελεσματικά.
Όσον αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2015 και το Τεχνικό Πρόγραμμα, η θέση μας διατυπώθηκε ως εξής:
«Η ψήφιση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος για το 2015 οφείλει να είναι κορυφαία στιγμή του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς σε αυτήν πρέπει να αποτυπώνονται οι αναπτυξιακές επιλογές της περιφέρειας, η κάλυψη των οξυμένων κοινωνικών αναγκών των κατοίκων της και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της.
Αντίθετα, έχουμε έναν προϋπολογισμό, που βαίνει μειούμενος με μεγαλύτερες περικοπές, πλήρως εξαρτημένος από τα όποια κονδύλια χορηγηθούν από την κεντρική κυβέρνηση, υπό την αίρεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που ακόμα δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή. Φτιαγμένος με κανόνες Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ και των μνημονιακών επιταγών. Όπως τρόπον τινά παραδέχθηκε και ο εισηγητής της πλειοψηφίας, όλες οι μειώσεις είναι σε ανελαστικές δαπάνες και με την περαιτέρω συρρίκνωση των πόρων, οδηγούμαστε σε χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσίες για τους νησιώτες και σε προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων των υπηρεσιών.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα συνεχίζει τη λογική των έργων που α. δεν εντάσσονται σε μια συνεκτική και ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική, β. δεν είναι προϊόν διαλόγου και ουσιαστικής διαβούλευσης με τους κατοίκους και τις πραγματικές τους ανάγκες. Τέλος, μετά από τον πακτωλό χρημάτων που έχουν περάσει, δεν έχει γίνει καμία απόδοση ευθυνών για έργα μη λειτουργικά, ημιτελή και σε αχρηστία στο σύνολο της περιφέρειας μας».
Για τους παραπάνω λόγους σταθήκαμε από επιφυλακτικοί (λευκή ψήφος) έως αρνητικοί (καταψήφιση) απέναντι στον προϋπολογισμό.
Με αυτά τα δεδομένα, όλη η φιλολογία των παρατάξεων της πλειοψηφίας και της μείζονος αντιπολίτευσης περί «υπερένταξης έργων και υποθηκευμένου μέλλοντος», η αντιπαράθεση για την ερμηνεία του πίνακα έργων και ελλείμματος της περιφέρειας κτλ. που ακούστηκαν, λειτουργούν αποπροσανατολιστικά ως προς την ουσιαστική άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, την επίλυση χρόνιων προβλημάτων όπως είναι η υγεία, η ακτοπλοϊκή σύνδεση, οι υποδομές, η διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, κτλ. Λειτουργούν επίσης αποπροσανατολιστικά διότι το Τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός υπερψηφίστηκαν και από τις 2 παρατάξεις.
Αναφορικά με τα υδατοδρόμια Σύρου και Ρόδου, υποστηρίξαμε την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού συνδυασμένων μεταφορών και μια ιδιαίτερη μέριμνα για τα μικρά νησιά, τα οποία δεν έχουν αεροδρόμια και υστερούν σημαντικά στην ακτοπλοϊκή τους σύνδεση. Τονίσαμε την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός δημόσιου φορέα λειτουργίας και διαχείρισης πριν την ύπαρξη οποιασδήποτε ενέργειας αλλά και την έλλειψη ουσιαστικής θεσμικής επικοινωνίας με τα αρμόδια Λιμενικά Ταμεία, τα οποία οδηγούνται στην κατάργησή τους και στην ιδιωτικοποίηση των υποδομών μέσω της μετατροπής τους σε Ανώνυμες Εταιρίες από την κυβέρνηση.
Σχετικά με τις προγραμματικές Συμβάσεις με τα Επιμελητήρια, θεωρούμε απαράδεκτη την εμπλοκή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως ισότιμου εταίρου, καθώς αφενός δεν προσφέρει καμία τεχνογνωσία ή προστιθέμενη αξία ούτε καν στην δικτύωση και αφετέρου όντας ένας μηχανισμός εποπτείας και ελέγχου της αυτοδιοίκησης εκ μέρους της κεντρικής κυβέρνησης, θα έπρεπε να διεκδικούμε την κατάργησή του και όχι να προωθούμε τη συμμετοχή του στις δράσεις της περιφέρειας. Θα πρέπει εξάλλου να σημειωθεί ότι η υπερπληθώρα προγραμματικών συμβάσεων καταδεικνύει τόσο τις επιλογές της κεντρικής κυβέρνησης, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο που έχει θέσει στοχεύοντας στην σταδιακή αποδόμηση και αντικατάσταση των υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης, όσο όμως και τις επιλογές της περιφερειακής αρχής σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των συμβάσεων αλλά και στο ρόλο του κομπάρσου που θέλει να παίξει και όχι τον πρωταγωνιστικό στα μεγάλα ζητήματα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Όσον αφορά την παραλαβή του έργου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Διερεύνηση του Καθεστώτος Χωροθέτησης Αιολικών Εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου», συνταχθήκαμε με την ανάγκη ουσιαστικής διαβούλευσης με τους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο οποιασδήποτε ενέργειας ερήμην τους.
Καθίσταται πλέον σαφές ότι η περιφερειακή αρχή οφείλει άμεσα να αιτιολογήσει επαρκώς τις επιλογές της στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και τις αποσιωπήσεις της. Οφείλει επίσης να αιτιολογήσει τη σπουδή με την οποία χαράσσει αυτό που η ίδια εννοεί ως «αναπτυξιακή» πορεία η οποία συντάσσεται πλήρως με τις επιλογές της κυβέρνησης: στροφή στην επικοινωνιακή πολιτική, κρυφή ατζέντα ιδιωτικοποιήσεων (λιμάνια, υδατοδρόμια, αεροδρόμια, παροχές υγείας κτλ).

Δεν υπάρχουν σχόλια :