Blogger Gadgets

slider

Το gmail του naxios

Στείλτε μας Ειδήσεις-Σχόλια-Παρατηρήσεις-Αρθογραφία Στο email - naxios.blogspot.com@gmail.com Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων Η φωνή της ΝΑΞΟΥ.

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

ΤΑΙΠΕΔ - Μη υλοποίηση της υπ' αριθ. 292/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων


ΘΕΜΑΤΑ:
1. Μη υλοποίηση της υπ' αριθ. 292/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
 2.  Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου
       Με την υπ' αριθ. 292/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 20/09/2013 το  Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάληψη δράσης σε πολιτικό ,νομικό και κοινωνικό επίπεδο με στόχο την απένταξη των  λιμνών του Αγ.Προκοπίου, της Αλυκής, του Καλαντού και της Ηρακλειάς από το ΤΑΙΠΕΔ ώστε να.....
αποτραπεί η εκποίησή τους.
  Συγκεκριμένα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε την ακόλουθη διατύπωση:
“ 1. Αιτείται επιτακτικά από την Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και το Υπουργείο Οικονομικών να εξαιρεθούν άμεσα και τα τέσσερα ανωτέρω ακίνητα που έχουν αριθμούς 95,96,100 και 103 στην υπ’ αριθμ. 234/2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων και  Αναδιαρθρώσεων, (...)
2. Αιτείται επιτακτικά να μεταβιβασθούν και τα τέσσερα ακίνητα στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά κυριότητα άλλως κατά χρήση για χρονικό διάστημα ενενήντα εννέα (99) ετών, και σε περίπτωση που δεν συμβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο να συναφθεί προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Οικονομικών ή με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία, φορέα, Πανεπιστήμιο και Αρχή, για την περαιτέρω προστασία και αξιοποίηση των ακινήτων αυτών.
3. Να ασκηθεί από τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κάθε ένδικο μέσο που απαιτείται ή οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα και να γίνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου, ή Διοικητικής Αρχής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και του έννομου συμφέροντος που έχει ο Δήμος για την προστασία του περιβάλλοντος και ανάδειξης και αξιοποίησης των ανωτέρω τεσσάρων ακινήτων τα οποία ανήκουν στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4. Ορίζεται επιτροπή αποτελούμενη από τον κ. Δήμαρχο, και τους επικεφαλείς των Δημοτικών παρατάξεων ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Αρσενίου, Νάξου, Φιλωτίου και Ηρακλειάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων η οποία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και επαφές και θα πράξει οτιδήποτε απαιτείται για την εφαρμογή των αποφασισθέντων με την παρούσα απόφαση.
5.                 Να κοινοποιηθεί το παρόν : α) στο Υπουργείο Οικονομικών, υπ' όψη του κ. Υπουργού, β) τον πρόεδρο και σε όλα τα μέλη της διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, γ) πρόεδρο και σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, δ) στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση, ε) στους Βουλευτές του Νομού Κυκλάδων, και στ) στον κ. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.”
       Επανερχόμενοι στις 20/01/2014 με έγγραφό μας ζητήσαμε την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση του θέματος επισημαίνοντας ότι:
«ο Δήμαρχος δεν προχώρησε όπως όφειλε σε καμία ενέργεια με αποτέλεσμα τα πωλητήρια να βγουν στην δημοσιότητα μέσω της  επίσημης ιστοσελίδας του ΤΑΙΠΕΔ». Το αίτημά μας δεν έγινε δεκτό.
  Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος, σχεδόν έξι (6) μήνες μετά δεν έχει υλοποιήσει καμία από τις ανωτέρω επιμέρους αποφάσεις παραβαίνοντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά κυρίως παραγνωρίζοντας την βούληση της κοινωνίας για επίλυση του ζητήματος, ήτοι την αποφυγή της εκποίησης σε ιδιώτες των περιοχών αυτών, οι οποίες εκτός από δημόσιες είναι χαρακτηρισμένες και ως περιοχές ΝΑTURA.
  Ζητούμε να καλέσετε τον Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Μαργαρίτη να υλοποιήσει άμεσα την υπ' αριθ. 292/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να προασπίσει το συμφέρον του Δήμου ως έχει καθήκον έχοντας υπ' όψιν τη διάταξη του άρθρου 58 [παρ. 1 περίπτωση (β)] του Ν. 3852/2010, που -μεταξύ άλλων- ορίζει ότι η μη εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
   Επίσης ζητούμε να συγκαλέσετε Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη ανάλογης απόφασης σχετικά με την έκταση που φέρεται προς εκποίηση, η οποία φέρει κωδικό «ABK 132» στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ,  έχει επιφάνεια σύμφωνα με την άνω ιστοσελίδα 99,787 στρ., και χαρακτηρίζεται ως «χορτολιβαδική έκταση».

                                                Νάξος, 02/04/2014
Για την Δημοτική Κίνηση  Πολίτες για τα Νησιά μας
Δημήτρης Βασαλάκης
Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια :