Blogger Gadgets

slider

Το gmail του naxios

Στείλτε μας Ειδήσεις-Σχόλια-Παρατηρήσεις-Αρθογραφία Στο email - naxios.blogspot.com@gmail.com Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων Η φωνή της ΝΑΞΟΥ.

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΆ ΤΩΝ ΟΨΙΜΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ


Απορρίφθηκαν οι αιτιάσεις για περιβαλλοντολογική καταστροφή
Συμβατή με το περιβάλλον η επένδυση του χρυσού, λέει το ΣτΕ
 Συμβατή με το περιβάλλον χωρίς να επηρεάζει την πρόοδο των εργασιών στα μεταλλεία της Χαλκιδικής είναι η απόφαση του πέμπτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίπτεται η κύρια προσφυγή που είχε γίνει κατά της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου τον Ιούλιο του 2011. 

Το ανώτατο δικαστήριο αποφαίνεται ότι το έργο «δεν αντίκεινται στην.....
βιώσιμη μεταλλεία» παραθέτοντας μία σειρά από επιχειρήματα στα οποία στηρίζει την κρίση του που αίρει μια σοβαρή εκκρεμότητα για την πορεία της Καναδικής επένδυσης.

Η κρίση του ΣτΕ στηρίζεται στην σπανιότητα και την ανάγκη εξόρυξης των μεταλλευμάτων της περιοχής σύμφωνα με τις προβλέψεις του υφιστάμενου χωροταξικού σχεδιασμού, στην αποτροπή ή τον μετριασμό των περιβαλλοντικών συνεπειών του έργου δίνοντας έμφαση στην αποκατάσταση της περιοχής από παλαιές μεταλλευτικές δραστηριότητες, καθώς και στην παρακολούθηση της ορθής τήρησης των περιβαλλοντικών όρων αλλά και της ανάληψης κοινωνικών δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αναφέρεται και στις ωφέλειες που επικαλείται η ΜΠΕ για το δημόσιο συμφέρον, την εθνική και την τοπική οικονομία, οι οποίες συνίστανται στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των εξαγωγών και του Α.Ε.Π. μέσω της φορολογίας των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την επένδυση.

Καθώς επίσης και στη δημιουργία πάνω από 1.300 άμεσες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα καλυφθούν κατά 90% από την τοπική κοινωνία, αλλά και την ενίσχυση και άλλων δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που συνδέονται αμέσως ή εμμέσως με την μεταλλευτική δραστηριότητα.

Σχετικά με τον ισχυρισμό της προσφυγής για το χαμηλό τίμημα των 11 εκ. ευρώ της μεταβίβασης των μεταλλείων από την Καναδική TVX στην εταιρεία χωρίς να έχει διενεργηθεί διαγωνισμός και με απαλλαγή από τους φόρους μεταβιβάσεως, το ΣτΕ τον θεωρεί απορριπτέο.

Το σκεπτικό της απόφασης με πρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Αγγελική Θεοφιλοπούλου στηρίζεται στην άποψη ότι «η δημόσια ωφέλεια που προκύπτει από το επίμαχο έργο δεν εξαντλείται στο χρηματικό τίμημα που κατεβλήθη καθώς η εταιρεία έχει αναλάβει τη διαχείριση των έντονων περιβαλλοντικών προβλημάτων που ανέκυψαν από την προγενέστερη εκμετάλλευση της περιοχής». Πρόκειται για έργα και προβλέψεις προκειμένου να αποτρέπεται ρύπανση του περιβάλλοντος (αντλήσεις υδάτων, συντήρηση υπογείων έργων, λιμνών και τελμάτων, αντιμετώπιση καθιζήσεων και φαινομένου όξινης απορροής) με δικό της κόστος για όλο το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της συμβάσεως έως σήμερα.

Επιπλέον στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει ενσωματώσει όλους τους παλαιούς χώρους απόθεσης και όλες τις περιοχές που έχουν θιγεί από τις προγενέστερες εκμεταλλεύσεις, προτείνοντας ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο συστηματικής αντιμετώπισης και αποκατάστασης των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Μεταξύ αυτών είναι η λιθογόμωση των παλαιών εξοφληθέντων κενών ώστε να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της όξινης απορροής, η διαχείριση των αποβλήτων των παλαιών αποθέσεων μέσω της δημιουργίας εγκατάστασης κατάλληλων προδιαγραφών επικινδύνων αποβλήτων, η εξυγίανση των εδαφών των χώρων παλαιών αποθέσεως κατόπιν ειδικού σχεδίου, καθώς και μέτρα για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση υδάτων, επιφανειακών και υπόγειων, που έχουν υποβαθμισθεί.
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=272524

Δεν υπάρχουν σχόλια :