Blogger Gadgets

slider

Το gmail του naxios

Στείλτε μας Ειδήσεις-Σχόλια-Παρατηρήσεις-Αρθογραφία Στο email - naxios.blogspot.com@gmail.com Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων Η φωνή της ΝΑΞΟΥ.

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Για μια ολοκληρωμένη πολιτική αλιείας στο Νότιο Αιγαίο

Tου Βασίλη  Μαργάρα
 Περιφερειακού  Σύμβουλου  Μυκόνου
Μια πρώτη συζήτηση για την μεταρρύθμιση της Αλιευτικής Πολιτικής στο νησιωτικό χώρο έλαβε μέρος στο Περιφερειακό Συνέδριο της Ρόδου (09/06/2012). Στην εισηγήση του Περιφέρειάρχη, κ. Γιάννη Μαχαιρίδη, κατά κύριο λόγο, συμπεριλαμβάνονταν θέματα αειφορίας και προστασίας περιβάλλοντος. Διαπιστώθηκε η δραματική μείωση των αλιευμάτων και .....
αναφέρθηκαν δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον του κλάδου. Επίσης έγινε αναφορά στο ελλιπές πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου της αλιείας, των προστατευόμενων ειδών, των κοραλλιογενών σχηματισμών και της ελεύθερης μη καταγεγραμμένης αλιευτικής εκμετάλλευσης
Σύμφωνα με την εισήγηση του Περιφερειάρχη, καίριο αίτημα αποτελεί η κάλυψη των αναγκών των πλωτών μέσων αστυνόμευσης  της Λιμενικών Αρχών  αλλά και  της στελέχωσής τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση  της αλιευτικής τάξης της Περιφέρειας. Επίσης βασικό στόχο αποτελεί και η κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων, αλιευτικών σταθμών και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων. Καλές πρακτικές όπως η δημιουργία υποθαλάσσιων πάρκων και τεχνητών υφάλων μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση των αλιευμάτων.
Στην συζήτηση που ακολούθησε, αναφέρθηκε ότι είναι αναγκαία η συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς όπως το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας. Πρέπει να δρομολογηθεί η εκπόνηση επιστημονικών μελετών για την συλλογή δεδομένων και η καταγραφή της  οικολογικής κατάστασης των  λιβαδιών  ποσειδωνίας. Επίσης θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προγράμματα φαρμακευτικής έρευνας μιας και η θάλασσα διεθνώς αποτελεί μεγάλο πεδίο έρευνας για την φαρμακευτική βιομηχανία.
Μια από τις προτεραιότητες της Περιφέρειας είναι και η προστασία των μικρομεσαίων ψαράδων που αποτελούν εξάλλου και την μεγάλη μερίδα του επαγγελματικού κλάδου στα νησιά μας. Προτάσεις που κατατέθηκαν από το Σωματείο Ψαράδων Μυκόνου προς αυτή την κατεύθυνση περιέχουν τα εξής μέτρα: εκπόνηση ευνοϊκού επαγγελματικού πλαισίου, ισχυροποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών, δημιουργία θαλάσσιου πάρκου στις Βόρειες Κυκλάδες.
Μιας και η Μεσόγειος περιβάλλεται από πλειάδα κρατών, έγιναν αναφορές στις προσπάθειες για μια  συλλογική διαχείριση της. Ιδιαίτερα ο Κύριος Μαχαιρίδης αναφέρθηκε στις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν με την γείτονα Τουρκία έτσι ώστε να αποτραπεί η ρύπανση που απορρέει από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Μικράς Ασίας. 
Είναι σημαντικό επίσης να υπάρξει η σύνδεση της αλιείας με θέματα πολιτιστικής κληρονομιά και τουρισμού.  Ένα πλούσιο αλιευτικό πεδίο μπορεί να προσφέρει προσοδοφόρες ευκαιρίες καταδυτικού τουρισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαία η εκπόνηση Προγραμμάτων Κατάρτισης και Εκπαίδευσης  στην αλιεία και  στις εναλλακτικά σχετιζόμενες δραστηριότητες με αυτήν (Αλιευτικός Τουρισμός – Οικοτουρισμός- Καταδυτικός). Επίσης οι χρηματοδοτήσεις στον κλάδο της αλιείας πρέπει να δύνονται με γνώμονα την μείωση της ρύπανσης και την αναβάθμιση της  υγιεινής των προϊόντων. Μια άλλη πρόταση που κατατέθηκε στο πλαίσιο της πολιτιστικής κληρονομιάς είχε ως στόχο να βρεθεί πολιτική φόρμουλα έτσι ώστε να διατηρούνται οι παραδοσιακές βάρκες που σήμερα αποσύρονται και καταστρέφονται.
Βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία όπου οι ιδέες των αλιέων για την υπεραλίευση και την προστασία του περιβάλλοντος συμβαδίζουν με τις προτάσεις οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. προτάσεις αναθεώρησης αλιείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στρατηγική της Μπλε Ανάπτυξης από την Επίτροπο Μαρία Δαμανάκη). Είναι σημαντικό ότι μεγάλο μέρος των Συλλόγων των αλιέων ζητούν περιοριστικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η υπεραλίευση των θαλασσών όπως π.χ. περιορισμούς στο χρόνο αλίευσης, απαγόρευση αλίευσης τον μήνα Μάιο, μέτρα για την μείωση των απορρίψεων και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας. Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι σωματεία ψαράδων σε όλο το Αιγαίο δηλώνουν έτοιμη να αναλάβουν την ευθύνη της περιβαλλοντικής διαχείρισης των θαλασσών. Μια τέτοια ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί. Η Περιφέρεια μας πρέπει άμεσα να συντονίσει προσπάθειες για την δημιουργία μιας αειφόρου αλιείας ακολουθώντας τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη μια τέτοια συζήτηση για την αναθεώρηση της Κοινής Πολιτικής Αλιείας έλαβε μέρος στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (12/06).

Τέλος, βασική διαπίστωση μεγάλου μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ότι το κεντρικό κράτους αδυνατεί να χαράξει ολοκληρωμένες πολιτικές στο χώρο της αλιείας. Για αυτό το λόγο πρέπει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να συνθέσει μια ολοκληρωμένη πολιτική αλιείας. Πρέπει ως Περιφέρεια να έχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις και να προτείνουμε συγκεκριμένες δράσεις στο Κεντρικό κράτος, στους Δήμους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους κοινωνικούς φορείς.
Βασίλης Μαργάρας, Ερευνητής Ευρωπαϊκών Επιστημών, Περιφερειακός Σύμβουλος Μυκόνου


Δεν υπάρχουν σχόλια :