Blogger Gadgets

slider

Το gmail του naxios

Στείλτε μας Ειδήσεις-Σχόλια-Παρατηρήσεις-Αρθογραφία Στο email - naxios.blogspot.com@gmail.com Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων Η φωνή της ΝΑΞΟΥ.

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Ενέργειες του Νίκου Συρμαλένιου

      sirmalenios
1)
 Απέστειλε προς τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας την παρακάτω επιστολή:
Με το αρ.πρωτ. 2.14520/οικ.6.3304 έγγραφο της προς την Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Άννα Δαλλαπόρτα αναφέρεται στην «εξάντληση πόρων στις Περιφέρειες του Στόχου 2 (Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», καλώντας την Ε.Γ.ΕΣΠΑ να επανεξετάσει την παύση της χρηματοδότησης μεριμνώντας για την εξεύρεση πόρων προς τις 2 αυτές περιφέρειες.

Πρόκειται ουσιαστικά για την επέκταση της εξαίρεσης των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς στο σύνολο του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς ήδη έχουν εξαιρεθεί και από δράσεις άλλων Ε.Π. π.χ. ΚΔΒΜ των Δήμων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση». Εκτιμούμε ότι, παρότι είμαστε στο μέσο της διαδρομής του ΕΣΠΑ, λόγω της χρόνιας ανεπάρκειας χάραξης ουσιαστικών και συνεπών πολιτικών αλλά και της έλλειψης συντονισμού των υπηρεσιών, θα γίνεται όλο και πιο αδιαφανής η διαδικασία της χρηματοδότησης δράσεων με αποτέλεσμα την κακοδιαχείριση πολύτιμων πόρων.
Εύλογα γεννώνται ερωτήματα για το πώς ένα τόσο σημαντικό Ε.Π. όπως αυτό της Ε.Π.Α.Ν.Α.Δ., στην δεινή οικονομική συγκυρία της χώρας εξαιρεί πλήρως τις 2 περιφέρειες, ενώ σε άλλα Ε.Π. εξακολουθούν να προκηρύσσονται προγράμματα. Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να δημοσιοποιήσουν όλα εκείνα τα στοιχεία που καταδεικνύουν τα ποσά που έχουν μέχρι στιγμής διοχετευθεί ανά άξονα και ανά Ε.Π. καθώς και τους αρχικούς προϋπολογισμούς τους, έτσι ώστε να γίνουν γνωστά:
  1. 1.αν έχει γίνει η κάλυψη που αρχικά προβλέπονταν
  2. 2.αν υπήρξε υπέρβαση χρηματοδότησης σε οποιαδήποτε άξονα και/ή και Ε.Π.
  3. 3.αν έχει γίνει μεταφορά κονδυλίων σε άλλες περιφέρειες ή Ε.Π.
Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε επιβεβλημένη αφενός την συνολικότερη επανεξέταση των κριτήριων κατάταξης των 2 αυτών περιφερειών του Στόχου 2 και αφετέρου την εξεύρεση αντισταθμιστικών μέτρων για τον αποκλεισμό τους από περαιτέρω χρηματοδοτήσεις του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».
Στη βάση αυτή, και με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το προηγούμενο Γ΄ΚΠΣ θεωρούσε πολύ μικρές για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα διοικητικές μονάδες όχι μόνο τις Νομαρχίες αλλά και τις μελλοντικές «Καλλικρατικές» Περιφέρειες, με αποτέλεσμα οι 13 Περιφέρειες και τα αντίστοιχα 13 ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ να εντάσσονται σε 5 Χωρικές Ενότητες και 5 ΠΕΠ στο ΕΣΠΑ, γεννάται το ερώτημα γιατί αυτή η χωρική κατανομή των 5 χωρικών ενοτήτων δεν μπορεί να ισχύσει και για την υλοποίηση των Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα σε επίπεδο περιφέρειας;
Εξίσου φλέγον, επίσης, είναι και το ζήτημα του έτους αναφοράς των κοινωνικοοικονομικών δεικτών που αποτελούν ήδη τη βάση κατάταξης των περιφερειών τόσο για την τρέχουσα όσο και για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Στις αρχικές διαπραγματεύσεις το 2010 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στην 1η Εγκύκλιο Σχεδιασμού Και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περίοδοι 2014 – 2020 του ΥΠΑΑΝ (Απρίλιος 2012), τα κριτήρια παραμένουν το κατά κεφαλήν εισόδημα. Με βάση αυτά, οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας κατατάχθηκαν στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε σχέση με το ΑΕΠ του 2007-2009 ενώ σήμερα η ραγδαία επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας, αποτέλεσμα των πολιτικών των μνημονίων, έχει ανατρέψει τα μέχρι τότε δεδομένα κριτήρια.
Η επικαιροποίηση των δεικτών αυτών με ποσοτικά στοιχεία του έτους 2011 αλλά και του 1ου εξαμήνου 2012, καθώς και η προσθήκη νέων ποιοτικών κριτηρίων κατά εφαρμογή του τροποποιημένου άρθρου 158 για την «Οικονομική, Κοινωνική και Χωρική Συνοχή» που αναγνωρίζει την ανάγκη για ιδιαίτερη μέριμνα για περιοχές με μόνιμα και σοβαρά μειονεκτήματα όπως είναι τα νησιά, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των Ομάδων Εργασίας αλλά και των αποφάσεων που παρουσιάζονται ως κείμενα προς διαβούλευση στους ευρωπαίους εταίρους μας.
Τέλος, ενόψει της «Νέας Προγραμματικής Περιόδου για την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020», οφείλουμε να καταρτίσουμε ένα σχέδιο χρηματοδότησης για τις εν λόγω περιφέρειες που θα λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες αλλά και την συνολικότερη δραματική οικονομική κατάσταση της χώρας, η οποία και έχει επηρεάσει αρνητικά ακόμα και τις «πλούσιες» Περιφέρειες του Στόχου 2.
Είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεσο συντονισμό των αρμοδίων αρχών για την ανατροπή της απόφασης αυτής και για τη δρομολόγηση της επαναχρηματοδότησης των 2 Περιφερειών μέσω του Ε.Π.Α.Ν.Α.Δ.
2) Σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΙΚΑ Μυκόνου, όπως περιγράφονται αναλυτικά και σε σχετική επιστολή των εργαζομένων στο ΙΚΑ Σύρου, προχώρησε σε τηλεφωνικό διάβημα προς το Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ρ. Σπυρόπουλο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε πρώτον, ότι συναισθανόμενος το τεράστιο έργο που επιτελεί το κατάστημα του ΙΚΑ Μυκόνου, σε καμιά περίπτωση δεν καταργείται αλλά αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του και δεύτερον ότι οι υπάλληλοι του θα μεταφερθούν οπωσδήποτε στο ΙΚΑ Σύρου και όχι αλλού, για να αναλάβουν τη συνέχιση του μεγάλου όγκου των υποθέσων που αφορούν τη Μύκονο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :